• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • wspieramyrozwoj.jpg

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą , usługi mogą się łączyć ze sobą, a w odpowiednim ich doborze pomogą Państwu nasi pracownicy .

 

1.  Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)

2. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów rozchodów (KPIR)

3. Prowadzenie Ewidencji Ryczałtowej

 1. Księgowość  prowadzona jest na podstawie dokumentów dostarczonych przez klientów ,
 2. We współpracy z klientami nasi pracownicy przygotują plan kont który spełni wymogi Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 3. Za roczne sprawozdania finansowe, które są przygotowane zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości nie pobieramy dodatkowych opłat
 4. sporządzamy kalkulację miesięcznej bądź kwartalnej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych, jak również bilansu i rachunku zysków i strat na każde żądanie klienta
 5. sporządzamy roczne deklaracje podatku dochodowego od osób prawnych,
 6. sporządzamy miesięczne bądź kwartalne deklaracje VAT, a także pliki JPK
 7. dostarczamy powyższe deklaracje do stosownych organów w obowiązujących terminach,
 8. sporządzamy sprawozdania dla GUS ,NBP oraz przygotowujemy inne rozliczenia i deklaracje dla organów podatkowych, jeśli są wymagane,
 9. reprezentujemy klientów przed organami podatkowymi w czasie kontroli
 10. wyprowadzanie zaległości księgowych

Nadzór księgowy

1. monitoring płatności

2. weryfikacja dokumentów księgowych zakupowych i sprzedażowych

3. przygotowywanie raportów wg zleceń kontrahentów

4.opracowanie instrukcji obiegu dokumentów


 

Kadry i Płace

 1. sporządzania list płac dla pracowników
 2. przygotowywania przelewów wynagrodzeń pracowników, przelewów na podatek dochodowy i ZUS – wg zapotrzebowania klienta
 3. sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu dla pracowników;
 4. sporządzania deklaracji o dochodach pracowników;
 5. sporządzanie umów zleceń i umów o dzieło
 6. sporządzania deklaracji rozliczeniowych i miesięcznego raportu imiennego do ZUS;
 7. sporządzania raportu miesięcznego dla pracownika;
 8. sporządzanie deklaracji zgłoszeniowej do ubezpieczenia nowo zatrudnionego pracownika i dokonywanie korekt deklaracji zgłoszeniowych;
 9. prowadzenie teczek osobowych;
 10. sporządzanie świadectw pracy, kar, nagan, wypowiadanie umów o pracę;
 11. prowadzenie ewidencji urlopowej;
 12. generowanie PIT11.PIT40 (zgodnie ze wzorem podanym przez Ministerstwo Finansów na podstawie druków wydawanych przez US
 13. udział w kontrolach PIP, ZUS i UKS
 14. szkolenia z BHP i pierwszej pomocy przedmedycznej
 15. inne usługi BHP
 16. opracowanie regulaminu pracy i wynagradzania

 


 

Pomoc przy otwieraniu/likwidacji działalności gospodarczej

 1. Sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej w przypadku rozpoczynania działalności gospodarczej
 2. Pomoc przy wyborze formy opodatkowania
 3. Doradztwo w zakresie obejmowania ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym
 4. Sporządzanie dokumentacji wyrejestrowującej w przypadku likwidacji działalności gospodarczej

 


Wyprowadzanie zaległości księgowych

 

1.  Sporządzanie wniosków o rozłożenie zaległości na raty w Urzędzie Skarbowym , ZUS

2.  Pilnowanie wykonywania zapisów ugód z w/w instytucjami

 


 

Usługi Kancelaryjne

 1. Przygotowywanie dokumentów.
 2. Kopiowanie i drukowanie dokumentów.
 3. Edycja i korekta dokumentów.
 4. Pisanie i redagowanie tekstu.
 5. Przepisywanie dokumentów.
 6. Pisanie pism, umów lub streszczeń.

E-sekretariat

 1. Obsługa biura zleceniodawcy w zakresie : pisania pism do klientów, odbierania i wysyłania poczty tradycyjnej, prowadzenia kalendarza, przypominania o terminach, przepisywania tekstów, sporządzania pism urzędowych, uchwał zarządu.
 2. Wystawianie faktur w imieniu klienta dla jego kontrahentów.
 3. Weryfikacja w imieniu kontrahenta firm z jakimi współpracuje pod względem rejestracji w KRS ,CEDIG oraz pod względem VAT
 4. Zarządzanie i kontrola należności i zobowiązań  – pliki wysyłane w formacie xls w okresach uzgodnionych z kontrahentem ,wysyłanie pism,monitów,przypominanie telefoniczne o płatnościach.
 5. Opracowanie struktury wiekowej należności i zobowiązań
 6. Sporządzanie wniosków kredytowych
 7. Opracowanie polityki rachunkowości , instrukcji obiegu dokumentacji
 8. Porządkowanie i segregowanie dokumentów

 

USŁUGI POZOSTAŁE

1.     Obsługa refundacji / pisanie wniosków oraz rozliczanie uzyskanych dotacji z Urzędów pracy

2.     Sporządzanie deklaracji INTRASTAT

3.     Zwrot VAT z materiałów budowlanych

4.     Ubezpieczenia na Zycie pracowników / zawieranie i obsługa 

5.     IKZE

6.     Sporządzanie rozliczeń rocznych osób nie prowadzących działalności gospodarczej

7.     Rozliczanie PFRON

8. sporządzanie wniosków o zwrot Vat zapłaconego za granicą

                                                     !!!NOWOŚĆ !!!!

 

                                                                    WSPÓŁPRACA Z OVB ALLFINANZ :  

Podjęliśmy współpracę z jedną z największych firm pośrednictwa i doradztwa finansowego z ponad 40 letnim  doświadczeniem w Europie i 25 letnim doświadczeniem w Polsce.

www.ovb.pl

www.ovb.de

We współpracy z OVB oferujemy:

·         Ulgi podatkowe dla firm – doradztwo w zakresie uzyskania dodatkowych ulg podatkowych, zwrotu podatku dochodowego bez konieczności generowania dodatkowych kosztów

·         Ulgi podatkowe dla osób fizycznych – możliwość uzyskania zwrotu podatku dochodowego nawet do 1600 zł

IKZE – „Konto antypodatkowe”

Jak skorzystać z „konta antypodatkowego” w postaci IKZE. Na co zwrócić uwagę wybierając IKZE. Jak uniknąć kruczków prawnych wynikających zarówno z ustawy, jak również z zapisów umownych w poszczególnych firmach oferujących IKZE. Które IKZE najlepiej wybrać i dlaczego.