Prawnik nie odliczy VAT od zakupu garnituru

Aplikant radcowski prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nie odliczy VAT od zakupu odzieży i butów, które wykorzystuje w kontaktach z klientami – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. I uzasadniał, że tego typu zakupu mają charakter osobisty i nie są związane z prowadzoną działalnością. A schludny wygląd jest wymagany nie tylko od przedsiębiorców. Inaczej byłoby, gdy odzież miała logo kancelarii.

Aby przedsiębiorca mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika VAT, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Należy też wykazać fakt istnienia bezpośredniego związku między nabywanymi towarami i usługami a transakcjami opodatkowanymi podatnika jako niezbędny wymóg powstania prawa do odliczenia podatku jest również akcentowany w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Przepisy ustawy o VAT nie definiują pojęcia stroju firmowego (odzieży służbowej). Jednak dany strój można uznać za ubiór służbowy, gdy jego używanie przez pracownika odbywa się w ramach realizacji nałożonego na niego obowiązku oraz gdy posiada on charakterystyczne cechy, dzięki którym traci charakter osobisty i które uniemożliwiają wykorzystanie go do celów prywatnych (np. logo firmy, charakterystyczny krój i kolor). Takie stroje ułatwiają klientom i kontrahentom identyfikację pracowników firmy. Ponadto poprzez oznaczenie logo mogą być skutecznym narzędziem jej promocji i reklamy, zapewniając w ten sposób spójny przekaz marketingowy. Jeżeli stroje pracownicze spełniają wskazane kryteria, wówczas wydatki na ich nabycie mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Skoro odzież nie jest oznaczona logo ani w inny sposób, to nie spełnia warunków uznania jej nabycia za związane z działalnością gospodarczą.

Uzyskiwanie przychodów (obrotów) z działalności gospodarczej nie jest uzależnione od rodzaju noszonej odzieży. Obowiązujące zasady życia społecznego wymagają, aby osoby prowadzące swoje interesy w ramach działalności gospodarczej miały schludny wygląd, podobnie zresztą, jak osoby zatrudnione w innych zawodach. Schludny wygląd niezbędny jest też poza sferą działalności gospodarczej, np. w pracy w szkole czy urzędzie. Mimo iż w kancelarii prawnej dbałość o wizerunek zewnętrzny jest bardzo istotna, jednak nie można tu mówić o sytuacji znacząco odbiegającej od ogólnie przyjętych norm społecznych.