Od lipca zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej

Od 1 lipca 2024 r. nastąpiła zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej. Od tego dnia minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 4300,00 zł.

Ważne: Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Od 1 lipca 2024 r. minimalna stawka godzinowa wyniesie 28,10 zł.

Ważne: Minimalna stawka godzinowa to minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi.

Podstawa prawna