Przedsiębiorstwo w spadku – a ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Przedsiębiorstwo w spadku ma obowiązek płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w roku podatkowym, w którym zmarł przedsiębiorca, jeżeli w tym samym roku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłacał zmarły przedsiębiorca z pozarolniczej działalności gospodarczej. (art. 4 ust. 4a ustawy o zpd)

W przypadku przedsiębiorstwa w spadku przepisy art. Continue reading

Czytaj więcej...

Ryczałt w działalności gospodarczej – limit przychodów 2023

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej: „ustawa o zpd”), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, Continue reading

Czytaj więcej...

Kto może płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2023 roku. 

W 2023 roku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą mogli stosować ci przedsiębiorcy (tj. osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych oraz przedsiębiorstwa w spadku osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej), których przychody w 2022 roku nie przekroczyły kwoty 9.654.400,- zł.
Ta Continue reading

Czytaj więcej...

W 2023 roku przedsiębiorcy będą mogli odliczyć od dochodu wyższą kwotę składek zdrowotnych. Nowe przepisy podwyższają limit odliczenia o 17%.

Przypomnijmy, że według nowych przepisów odliczenie składek zdrowotnych odbywa się na następujących zasadach:

Osoby rozliczające się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mają prawo odliczenia od przychodu kwoty odpowiadającej 50% zapłaconych składek zdrowotnych 

Osoby rozliczające się na podstawie karty Continue reading

Czytaj więcej...

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK PODATKU DOCHODOWEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ w 2023 roku Część XII. Usługi osób fizycznych, o których mowa w art. 23 ust. 1a ustawy

Lp. Rodzaj usługi W miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w zł)
do 5000 powyżej 5000 do 20 000 powyżej

20 000

1 Usługi o charakterze agrotechnicznym i przewozowym, świadczone na rzecz kół łowieckich 40-56 56-77 77-90
2 Usługi polegające na przewozie mleka do punktów skupu, zrywce i wywózce drewna z lasu Continue reading
Czytaj więcej...

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK PODATKU DOCHODOWEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ w 2023 roku Część XI. Usługi edukacyjne w zakresie udzielania lekcji na godziny

Liczba godzin przeznaczonych na udzielanie lekcji miesięcznie Stawka
1 2
do 48

powyżej 48

do 96 powyżej 96

6,20 zł za każdą godzinę

297,60 zł + 13,00 zł za każdą godzinę ponad 48

921,60 zł

Objaśnienia:

  1. Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, nie wyłączając małżonka.
  2. Za udzielanie Continue reading
Czytaj więcej...

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK PODATKU DOCHODOWEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ w 2023 roku Część X. Opieka domowa nad dziećmi i osobami chorymi

Liczba godzin przeznaczonych na wykonywanie usług miesięcznie Stawka
1 2
do 48

powyżej 48 do 96

powyżej 96

2,00 zł za każdą godzinę

96,00 zł + 4,30 zł za każdą godzinę ponad 48

302,40 zł

Objaśnienie:

Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, z wyjątkiem małżonka.

Czytaj więcej...