Grupy VAT dopiero w 2023 r.

Grupy VAT to nowa instytucja, która miała wejść w życie od 1 lipca 2022 r. i pozwolić na wspólne rozliczenie VAT powiązanych podmiotów. Termin wejścia w życie tych przepisów zostanie przesunięty na 2023 r. Przy okazji tej nowelizacji zostaną również wprowadzone zmiany doprecyzowujące w przepisach dotyczących grup VAT. Continue reading

Czytaj więcej...

Obowiązkowa integracja terminali płatniczych z kasami online od 2025 r.

Został przesunięty termin w jakim podatnicy, którzy ewidencjonują obrót na kasie online, mają obowiązek zapewnić integrację terminala płatniczego z tą kasą. Taki obowiązek będzie istniał dopiero od 2025 r. Jednocześnie od 1 lipca 2022 r. został wprowadzony zastępczy obowiązek raportowania o transakcjach do KAS, który będzie dotyczył jednak wyłącznie agentów płatniczych.

Z dniem Continue reading

Czytaj więcej...

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej już z uwzględnieniem różnic remanentowych

Na skutek licznych postulatów przedsiębiorców wreszcie doszło do zmian w Polskim Ładzie, a mianowicie do możliwości uwzględnienia różnic remanentowych w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Nowelizacja przepisów ma na celu usunięcie błędów, jakie zostały popełnione przy tworzeniu uregulowań Polskiego Ładu. Za jeden z takich błędów uważa się właśnie kwestię różnic Continue reading

Czytaj więcej...

Nowe Rozporządzenie dotyczące sprawozdań finansowych

Resort finansów informuje o nowym Rozporządzeniu dotyczącym sprawozdań finansowych składanych przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe.

Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 8 kwietnia 2022 r. wyznaczył Naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań Continue reading

Czytaj więcej...

Zmiany w zasadach prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowcy

W 2022 r. wprowadzono zmiany w zakresie czasu pracy kierowców, które wchodzą w życie w kilku etapach. Od 2 lutego 2022 r. kierowcy wykonujący przewozy międzynarodowe nie są w podróży służbowej, lecz zostali objęci specjalnymi regulacjami podatkowo-składkowymi. Natomiast od 1 marca 2022 r. dla kierowców w przewozach regularnych zmieniły się zasady korzystania z przerw na odpoczynek. Continue reading

Czytaj więcej...

Wynajem nieruchomości mieszkalnych samorządom bez VAT

Minister Finansów wydał rozporządzenie, dzięki któremu od 10 maja 2022 r. wynajem, dzierżawa nieruchomości mieszkalnych, na własny rachunek, na rzecz JST, ich jednostek organizacyjnych i jednoosobowych spółek JST – korzysta ze zwolnienia z VAT. Ze zwolnienia można korzystać pod warunkiem, że usługi są przeznaczane na dalszy wynajem lub dzierżawę tych nieruchomości na rzecz osób Continue reading

Czytaj więcej...

lHandel samochodami używanymi w procedurze VAT marża – wszystko co musi wiedzieć sprzedawca

Przedsiębiorcy zajmujący się autohandlem mogą sprzedawać używane samochody w procedurze VAT marża – towary używane.

To atrakcyjna, szczególna, procedura opodatkowania. W procedurze marży opodatkowana jest nie pełna cena sprzedaży a jedynie marża uzyskana na transakcji. Wartość podatku należnego VAT obliczana jest metodą „w stu”.

W celu zastosowania Continue reading

Czytaj więcej...

Myjnie samochodowe z obowiązkiem posiadania kas fiskalnych od 1 lipca

W związku z wprowadzeniem obowiązku stosowania od 1 lipca 2022 r. kas fiskalnych w myjniach samochodowych, w tym samoobsługowych, podatnicy będą mogli stosować specjalny rodzaj kas bezobsługowych, niezawierających drukarek fiskalnych. Do tych zmian zostaną dostosowane zasady wystawiania dokumentów fiskalnych (paragonów, raportów itp.), gdy podatnik będzie korzystał z nowego rodzaju Continue reading

Czytaj więcej...

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłasza konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2023 r. (Konkurs Nr 2022.01).

Termin składania wniosków o dofinansowanie: 6 czerwca – 8 lipca 2022 r.

Konkurs jest ogłaszany w ramach Programu dofinansowania płatników składek.

Celem Konkursu jest wybór Continue reading

Czytaj więcej...