Polski Ład pozwala na opodatkowanie VAT usług finansowych

Od 1 stycznia 2022 r. banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) lub inne podmioty mogą skorzystać z opodatkowania świadczonych przez siebie usług finansowych. Wybór tej opcji pozwoli im na odliczenie VAT od nabywanych towarów i usług. To rozwiązanie korzystne zwłaszcza dla tych instytucji, które dopiero wchodzą na polski rynek i planują tutaj rozbudowę Continue reading

Czytaj więcej...

Zła sytuacja finansowa pracodawcy nie zawsze zwalnia go z finansowania wpłat do PPK

Pracodawca nie finansuje wpłat do PPK m.in. jeżeli ogłoszono jego upadłość albo gdy wprowadził przestój ekonomiczny. W takich przypadkach pracownicy mogą zadeklarować, że będą finansować swoje wpłaty do PPK.

Sytuacje, gdy pracodawca nie finansuje wpłat do PPK (zarówno podstawowych, jak i dodatkowych) są wymienione w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych.

Jest tak m.in. w razie zaistnienia przesłanek niewypłacalności Continue reading

Czytaj więcej...

Współczynnik ekwiwalentu 2022

Współczynnik ekwiwalentu za urlop w 2022 roku – ile wynosi na pełnym, a ile na niepełnym etacie? Jak obliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?

Współczynnik ekwiwalentu w 2022 roku

Współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym. W 2022 r. dla pracownika zatrudnionego Continue reading

Czytaj więcej...

Polski Ład: Ulga dla Venture Capital

Inwestor będący osobą fizyczną, który chce pomnożyć swoje środki inwestując w fundusze venture capital w formie alternatywnej spółki inwestycyjnej (ASI) lub bezpośrednio w spółki kapitałowe, w których co najmniej 5% udziałów (akcji) posiada ASI, już na wejściu będzie mógł skorzystać z ulgi w wysokości 50 proc. kwoty inwestycji, w roku podatkowym. Continue reading

Czytaj więcej...

Ryczałt od najmu prywatnego w 2022 roku

Osoby wynajmujące składniki majątku (np. nieruchomości) poza działalnością gospodarczą – czyli świadczące usługi tzw. najmu prywatnego – mogą w 2022 roku płacić podatek od przychodów z tego najmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych albo (od dochodów) według zasad ogólnych, tj. wg skali podatkowej PIT. Od 2023 roku najem prywatny będzie Continue reading

Czytaj więcej...

Polski Ład: Pracowadca ponosi konsekwencje nielegalnego zatrudniania

Od 1 stycznia 2022 r. Polski Ład wprowadził nowe rozwiązania podatkowe i składkowe, które jednoznacznie przenoszą konsekwencje nielegalnego zatrudniania na nieuczciwych pracodawców. Nowe przepisy przewidują również korzystne warunki legalizacji zatrudnienia.

Co zmienił Polski Ład

To nie pracownik ponosić będzie podatkowe konsekwencje zatrudnienia „na czarno” albo płacenia części wynagrodzenia Continue reading

Czytaj więcej...

Polski Ład: Ulga dla pracodawców zatrudniających specjalistów

Polski Ład wprowadził specjalną preferencję dla pracodawców zatrudniających innowacyjnych pracowników. Dzięki niej będzie łatwiej konkurować o fachowców, czyli pracowników o kluczowych umiejętnościach i kompetencjach.

Na czym polega preferencja

Ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników jest dedykowana dla pracodawców, którzy w zeznaniu rocznym nie odliczyli od swojego dochodu kwot Continue reading

Czytaj więcej...

Polski Ład: Ulga na robotyzację

Ulga jest skierowana do firm, które chcą usprawnić produkcję przez zastosowanie robotów przemysłowych. Z nowej ulgi podatkowej może skorzystać każda firma, niezależnie od wielkości czy profilu działania, która zakupi i zainstaluje np. robota przemysłowego.

Kto skorzysta z ulgi na robotyzację?

Z ulgi na robotyzację skorzystają polskie firmy, dla których decyzja o Continue reading

Czytaj więcej...