Limit płatności gotówkowych w 2022 r. NADAL wynosi 15.000 zł.

Polski Ład – ciągłe zmiany…

Informowaliśmy Państwa, iż w roku 2022 r. będą obowiązywały nowe ograniczenia w obrocie gotówką.

Pakietem ustaw Polski Ład wprowadzono pierwotnie następujące limity:

  • transakcje realizowane z przedsiębiorcami – limit obrotu gotówkowego 8000 zł,
  • transakcje realizowane z osobami fizycznymi – limit obrotu gotówkowego Continue reading
Czytaj więcej...

Zmiana stawek VAT od 1 lutego do 31 lipca 2022 r. – Tarcza Antyinflacyjna 2.0.

Od 1 lutego 2022 r. zacznie obowiązywać Tarcza Antyinflacyjna 2.0., która przewiduje czasową obniżkę stawek podatku VAT na niektóre towary.

W związku z tą zmianą zalecamy właściwe przygotowanie oprogramowania, kas fiskalnych oraz innych systemów służących do rejestracji sprzedaży i właściwe poinformowanie klientów o zmianie stawki VAT.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu zmiany, Continue reading

Czytaj więcej...

Polski Ład: Ulga na powrót

Podatnicy, którzy przez minimum trzy lata mieszkali i pracowali za granicą, mogą skorzystać z PIT-0 ulgi na powrót. Przez cztery lata od powrotu do kraju, takie osoby mogą nie płacić PIT.

PIT-0 ulga na powrót dotyczy osób, które zamieszkały w Polsce po 31 grudnia 2021 r. Objęte są nią niektóre przychody podatnika (np. z Continue reading

Czytaj więcej...

Informacja ZUS w sprawie podstawy wymiaru składek w 2022 r. dla niektórych grup ubezpieczonych

ZUS opublikował informację w sprawie podstawy wymiaru składki oraz kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2022 r. dla niektórych grup ubezpieczonych.

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2022 r. dla:

  1. osób, które prowadzą pozarolniczą działalność albo korzystają z ulgi na start i osiągają przychody z działalności gospodarczej oraz stosują opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów Continue reading
Czytaj więcej...

Podpisywanie sprawozdań finansowych – zmiana od 1 stycznia 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. nastąpiła zmiana w zakresie podpisywania sprawozdania finansowego poprzez umożliwienie dokonania tej czynności przez co najmniej jednego członka organu wieloosobowego.

Do tej pory sprawozdania finansowe musiały być podpisane elektronicznie (kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) przez wszystkich członków zarządu, a sprawozdanie finansowe Continue reading

Czytaj więcej...

Pracodawca powinien sprawdzić, czy nadal ma status mikroprzedsiębiorcy

Mikroprzedsiębiorca, któremu wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację o niedokonywaniu wpłat do PPK, nie wdraża tego programu. Wyłączenie to nie jest bezterminowe. Warunkiem posiadania statusu mikroprzedsiębiorcy jest spełnienie przynajmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych kryterium zatrudnienia i przynajmniej jednego z dwóch kryteriów finansowych.

Mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku Continue reading

Czytaj więcej...

Zbieg tytułów ubezpieczeń w Polskim Ładzie

Jeżeli przedsiębiorcy jednocześnie uzyskują przychody z prowadzonej działalności oraz z innych źródeł to dochodzi do zbiegu tytułów ubezpieczenia. Ma to wpływ na obowiązek opłacania przez niego składek na ubezpieczenia.

 

Składki w 2022 r.

Od 2022 r. nie zmieniają się zasady opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz chorobowe osób prowadzących działalność gospodarczą.

Niezależnie od stosowanych zasad Continue reading

Czytaj więcej...

Polski Ład: Nowe zasady ustalania ryczałtów z tytułu używania samochodów służbowych dla celów prywatnych

Do końca 2021 r. wysokość ryczałtu ustalanego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego również do celów prywatnych była uzależniona od pojemności silnika. Dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3 ryczałt wynosił 250 zł, a dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3 – 400 zł.

PO ZMIANIE >>  Continue reading

Czytaj więcej...

Kolejna tarcza antykryzysowa od 17 stycznia 2022 r.

Przedsiębiorcy z branży rozrywkowej będą mogli wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za grudzień 2021 r., a także skorzystać ze świadczenia postojowego maksymalnie 6 razy.

Kto może skorzystać z pomocy?

Tarcza antykryzysowa, która zacznie obowiązywać od 17 stycznia 2022 r. przewiduje:

  • zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Continue reading
Czytaj więcej...

Polski Ład a umowy zlecenia

W Polsce jest ok. 1,7 mln osób, których głównym źródłem przychodów w ciągu roku jest (zgodnie z definicją PIT) „działalność wykonywana osobiście” czyli np. umowa zlecenia, umowa o dzieło.

Kto zyskuje na Polskim Ładzie – umowa zlecenie (wyłączne źródło przychodu)

Wynagrodzenie miesięczne (zł brutto)
do 1450 zł neutralny Continue reading
Czytaj więcej...