Nie można refakturować kosztów hotelu w Niemczech na uczestników spotkania z polskim VAT

Pracownik przywiózł fakturę za hotel w Niemczech z delegacji, na której byli pracownicy innych spółek z grupy. Faktura została wystawiona z niemieckim VAT 19%. Jak refakturować ten koszt na pozostałe spółki z polski i z UE? Czy można refakturować taką usługę z polskimi stawkami VAT bez rejestracji do VAT w Niemczech?

Nie, nie można refakturować kosztów pobytu Continue reading

Czytaj więcej...

Ile można wypłacić z PPK na wkład własny i w przypadku choroby

Uczestnictwo w PPK daje możliwość skorzystania ze zgromadzonych środków – bez żadnych konsekwencji – na wkład własny przy kredycie hipotecznym i w przypadku choroby.

Podstawowym zadaniem Pracowniczych Planów Kapitałowych jest długoterminowe oszczędzanie na przyszłość. Program pozwala także wypłacić zgromadzone środki na dwa cele szczególne – w sytuacji wniesienia wkładu Continue reading

Czytaj więcej...

Podmioty lecznicze mogą korzystać ze zwolnienia z akcyzy, nabywając wyroby gazowe

W oświadczeniu odbiorcy o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego, które stanowi załącznik do Kompleksowej umowy dostarczania paliwa gazowego, podajemy udział procentowy przeznaczenia paliwa gazowego na cele opałowe przez określone podmioty. Czy takie podmioty, jak: apteka, praktyka lekarska specjalistyczna, miejska biblioteka publiczna oraz miejski ośrodek kultury, Continue reading

Czytaj więcej...

Dziennikarz sprzedający swoje artykuły w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie może stosować 50% kosztów autorskich

Dziennikarz ma zamiar rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmującej m.in. pisanie artykułów. Chce je sprzedawać zewnętrznym podmiotom, przenosząc do nich prawa autorskie. Czy w tej sytuacji może stosować 50% koszty uzyskania przychodów?

Nie. Ustawa o PIT wyraźnie stanowi, że do przychodów z działalności gospodarczej nie mają zastosowania koszty związane m.in. z przeniesieniem praw autorskich.

Czytaj więcej...

Obligacje BGK i PFR wyłączone z podatku bankowego

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych oraz ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska. Projekt zakłada m.in., że dodatkowe wydatki wynikające z agresji Rosji na Ukrainę i w efekcie rosnących cen energii i inflacji nie będą ograniczone stabilizującą regułą wydatkową Continue reading

Czytaj więcej...

Jak sprawdzić stan rachunku PPK

Każdy pracownik, oszczędzający w PPK, ma założony prywatny, imienny rachunek w instytucji finansowej, wybranej przez jego pracodawcę. Jak sprawdzić, ile oszczędności mamy na rachunku PPK?

Jak każdy rachunek, również rachunek PPK to informacja o tym, ile środków posiadamy. Dodatkowo w przypadku PPK otrzymamy także informację, jaką kwotę wpłaciliśmy Continue reading

Czytaj więcej...

Zakup środka trwałego od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej udokumentuj dowodem księgowym w postaci umowy kupna-sprzedaży

Spółka zamierza kupić od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej środek trwały (szlifierka podłogowa) w cenie blisko 20 000 zł. Jak udokumentować i zaewidencjonować ten zakup w księgach rachunkowych? Czy będziemy mogli uznać za koszty uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne w sytuacji, gdy zakup ten opłacimy gotówką?

Dowodem księgowym stwierdzającym Continue reading

Czytaj więcej...

Osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę i jednocześnie powołanej na członka zarządu należy odrębnie liczyć koszty uzyskania przychodu od każdego z tych źródeł

Z jakich koszów uzyskania przychodu może korzystać osoba, która jest zatrudniona w spółce na podstawie umowy o pracę i dodatkowo została powołana na funkcję członka zarządu?

Przychody z umowy o pracę i związane z pełnieniem funkcji członka zarządu na postawie powołania to dwa zupełnie odrębne źródła przychodów. Pierwsze to przychody ze stosunku pracy, a drugie to przychody Continue reading

Czytaj więcej...