Rusza wysyłka wezwań do zawarcia umowy o zarządzanie PPK

Polski Fundusz Rozwoju ma wynikający z przepisów obowiązek sprawdzenia, czy wszystkie podmioty zobowiązane do utworzenia PPK dopełniły tego obowiązku. Pracodawcy, którzy nie zawarli umowy o zarządzanie PPK, otrzymają wezwania do wyjaśnienia tej sytuacji.

Kto dostanie wezwanie do zawarcia umowy o zarządzanie PPK?

Wezwanie otrzymają wszyscy pracodawcy, którzy zadeklarowali składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne Continue reading

Czytaj więcej...

Zamrożenie odpisu na zfśs w 2023 r.

W 2023 r. odpis na zfśs będzie dokonywany od tej samej kwoty bazowej, jaka obowiązywała w 2022 r. wynoszącej 4434,58 zł. Takie rozwiązanie przewiduje uchwalona przez Sejm 4 listopada 2022 r. ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (tzw. ustawa okołobudżetowa).

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2023 r. Continue reading

Czytaj więcej...

Ulgowy ZUS mikrofirmy na starcie działalności – Interpretacja ZUS

Mikroprzedsiębiorca podejmujący współpracę z byłym pracodawcą nie może prowadzić działalności podobnej do czynności, które wykonywał na etacie, przez cały czas, gdy jest uprawniony do ulgowych składek – wynika z interpretacji ZUS.

Z wnioskiem o jej wydanie wystąpił mikroprzedsiębiorca, który po założeniu działalności w połowie czerwca 2022 r. zamierzał współpracować z byłym pracodawcą, u którego był zatrudniony tuż Continue reading

Czytaj więcej...

Stan zagrożenia epidemicznego COVID-19 przedłużony do 31 grudnia

W związku z wydłużeniem stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19, do 31 grudnia 2022 r. pracodawcy nadal mogą stosować specjalne rozwiązania wprowadzone w zakresie prawa pracy w związku z epidemią COVID-19. Zatem nadal istnieje m.in. możliwość wykonywania pracy zdalnej oraz obowiązują zmodyfikowane terminy badań profilaktycznych medycyny pracy.

W Dzienniku Ustaw 28 października Continue reading

Czytaj więcej...

Sprzedaż opodatkowana ryczałtem nie zwalnia z obowiązku ewidencjonowana w kasie fiskalnej

Klient mojego biura rachunkowego rozpoczął działalność gospodarczą, którą opodatkowuje ryczałtem ewidencjonowanym. Swoje usługi zamierza świadczyć także na rzecz osób prywatnych. Czy mój klient jest zobowiązany do ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej? Czy może opodatkowanie ryczałtem zwalnia go z tego obowiązku?

Nie, opodatkowanie świadczonych usług ryczałtem ewidencjonowanym nie zwalnia Pani klienta Continue reading

Czytaj więcej...

Wypłata środków z PPK po osiągnięciu 60. roku życia – zmiana liczby rat

Docelową formą wypłaty środków zgromadzonych na rachunku PPK jest wypłata w ratach po osiągnięciu przez uczestnika PPK 60. roku życia. Decydując się na rozpoczęcie wypłaty środków z PPK, uczestnik deklaruje, w jakiej liczbie rat będzie ona dokonana.

Jak wygląda domyślna wypłata z PPK?

Domyślnie wypłata jest dzielona na dwie Continue reading

Czytaj więcej...

Dziedziczenie i wspólność majątkowa w PPK

Oszczędności gromadzone w PPK są własnością prywatną i podlegają dziedziczeniu. Uczestnik programu może wskazać osoby, które otrzymają te środki po jego śmierci. Zgromadzone oszczędności są także brane pod uwagę w przypadku podziału majątku.

Każdy z nas chciałby żyć jak najdłużej i móc korzystać ze zgromadzonych środków po zakończeniu aktywności zawodowej. Warto jednak Continue reading

Czytaj więcej...

Podatnik w wieku do 26 lat zapłaci podatek po przekroczeniu 115 528 zł

Podatnik rozliczający się na zasadach ogólnych według skali podatkowej, korzystający z ulgi dla młodych, który przekroczy limit przychodów 85 528 zł, będzie w stosunku do nadwyżki korzystał z kwoty wolnej określonej w ustawie o pdof w wysokości 30 000 zł. Zatem podatek wystąpi dopiero po wykorzystaniu ulgi podatkowej (85 528 Continue reading

Czytaj więcej...

Konsekwencje wykonywania pracy przez pobierających świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu z tytułu czasowej niezdolności do pracy, po wyczerpaniu zasiłku chorobowego, w razie pozytywnych rokowań co do odzyskania zdolności do pracy po dalszym leczeniu lub rehabilitacji leczniczej. W czasie orzeczonej niezdolności do pracy ubezpieczony jest zobowiązany do powstrzymania się od wykonywania pracy – pod rygorem utraty prawa do świadczenia rehabilitacyjnego.

Z orzecznictwa Continue reading

Czytaj więcej...