Zasady zwolnienia z cła i VAT towarów przewożonych do Polski spoza UE ; darowizny- pomoc dla Ukrainy

W dniu 4 marca 2022 r. opublikowano przepisy, które wprowadzają stawkę 0% VAT dla nieodpłatnych dostaw towarów lub świadczenia usług na cele związane z pomocą ofiarom działań wojennych w Ukrainie.

Stawka może być stosowana w okresie od dnia 24 lutego 2022 r.

Zakres pomocy

Niestety stawka ta ma zastosowanie Continue reading

Czytaj więcej...

Jak ubezpieczać członków rad nadzorczych po zmianach przepisów

Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są członkami rad nadzorczych w podmiotach, w których ten organ występuje, wynagradzanymi z tytułu pełnienia tej funkcji. Inaczej jest z obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli członek rady nadzorczej mieszka w Polsce, to obowiązkowo podlega składce zdrowotnej bez względu na to, czy jest Continue reading

Czytaj więcej...

Sprawozdania środowiskowe przedsiębiorcy – niektóre obowiązki i ich terminy

Obowiązkiem osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest znajomość wszystkich przepisów prawnych dotyczących działania firmy. Wśród tych obowiązków są m.in. zobowiązania wynikające z prawa ochrony środowiska.

Nie powinni Państwo lekceważyć istniejącej ustawy o ochronie środowiska oraz przepisów odnoszących się do nakładanych zobowiązań w związku z prowadzoną działalnością, ponieważ może to Państwa narazić Continue reading

Czytaj więcej...

Polski Ład: Czy oświadczenie PIT-2 złożone przed 2022 r. obowiązuje, czy trzeba złożyć nowe

Oświadczenie PIT-2 jest dokumentem uprawniającym pracodawcę do zmniejszenia zaliczki podatkowej obliczonej od wynagrodzenia pracownika. W stanie prawnym obowiązującym do końca 2021 r. niezłożenie tego oświadczenia nie było dla pracownika szczególnie dotkliwe, gdyż miesięczna kwota zmniejszająca podatek wynosiła 43,76 zł. Od 1 stycznia 2022 r. wynosi ona 425 zł. A zatem Continue reading

Czytaj więcej...

Nowe kwoty wolne od potrąceń z zasiłków

Kwoty wolne od potrąceń z zasiłków finansowanych przez budżet państwa (chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych) oraz świadczenia rehabilitacyjnego wzrosły od 1 marca 2022 r. Zostały zwaloryzowane kwotowo jak w poprzednim roku rozliczeniowym trwającym do 28 lutego 2022 r. Płatnicy zasiłków ustalają wysokość potrąceń z zasiłków z zastosowaniem dotychczasowych granic, które nie uległy zmianie.

Od 1 Continue reading

Czytaj więcej...

Pracodawca, który chce zatrudnić obywatela Ukrainy powinien zgłosić się do PUP

Uchodźcy z Ukrainy poza wsparciem w postaci miejsca do zamieszkania, pomocy medycznej i socjalnej potrzebują również miejsc pracy.

Gdzie zgłosić ofertę pracy

Jeżeli jesteś pracodawcą i chcesz zatrudnić obywatela Ukrainy zgłoś swoją ofertę pracy w najbliższym powiatowym urzędzie pracy (lista teleadresowa urzędów https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu) lub Continue reading

Czytaj więcej...

Polski Ład pozwala na opodatkowanie VAT usług finansowych

Od 1 stycznia 2022 r. banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) lub inne podmioty mogą skorzystać z opodatkowania świadczonych przez siebie usług finansowych. Wybór tej opcji pozwoli im na odliczenie VAT od nabywanych towarów i usług. To rozwiązanie korzystne zwłaszcza dla tych instytucji, które dopiero wchodzą na polski rynek i planują tutaj rozbudowę Continue reading

Czytaj więcej...

Zła sytuacja finansowa pracodawcy nie zawsze zwalnia go z finansowania wpłat do PPK

Pracodawca nie finansuje wpłat do PPK m.in. jeżeli ogłoszono jego upadłość albo gdy wprowadził przestój ekonomiczny. W takich przypadkach pracownicy mogą zadeklarować, że będą finansować swoje wpłaty do PPK.

Sytuacje, gdy pracodawca nie finansuje wpłat do PPK (zarówno podstawowych, jak i dodatkowych) są wymienione w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych.

Jest tak m.in. w razie zaistnienia przesłanek niewypłacalności Continue reading

Czytaj więcej...

Współczynnik ekwiwalentu 2022

Współczynnik ekwiwalentu za urlop w 2022 roku – ile wynosi na pełnym, a ile na niepełnym etacie? Jak obliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?

Współczynnik ekwiwalentu w 2022 roku

Współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym. W 2022 r. dla pracownika zatrudnionego Continue reading

Czytaj więcej...