Co może kontrolować ZUS u płatnika składek

Jednym z ustawowych zadań ZUS jest kontrola płatników składek. Ma ona na celu zweryfikowanie, czy wywiązują się oni ze swoich obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych.
Do kontroli płatnika składek mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo przedsiębiorców.
Zgodnie z wyjaśnieniami ZUS kontrola jest prowadzona na podstawie rocznego planu kontroli, Continue reading

Czytaj więcej...

Zmiany w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych

Zmiany w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych które wejdą w życie od 1 marca 2023 r.

Czego dotyczą zmiany

Na czym polegają zmiany

Uwagi redakcji

Zmiany od 1 marca 2023 r.

Uchylenie obowiązku przekazywania do KAS papierowych wypisów aktów notarialnych

Notariusze jako płatnicy PCC zostaną zwolnieni z obowiązku przekazywania organom Continue reading

Czytaj więcej...

Co trzeba sprawdzić, gdy otrzymujemy fakturę od kontrahenta

Podatnik VAT czynny, który zakupił towar lub usługę i zamierza odliczyć z niej VAT, musi skontrolować fakturę pod względem formalnym i merytorycznym oraz sprawdzić kontrahenta. Zakres sprawdzania kontrahenta zależy od tego, czy zaczynamy z nim współpracę, czy jest to kolejna transakcja.

Metodyka należytej staranności ogłoszona przez MF to najważniejsze okoliczności, które są brane pod uwagę Continue reading

Czytaj więcej...

Od ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego nie pobieraj zaliczki na PIT

Spółka zatrudnia pracowników, którym zgodnie z przepisami Kodeksu pracy jest zobowiązana zapewnić odzież i obuwie robocze. W przypadku niektórych stanowisk spółka dopuszcza używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownikom używającym własnej odzieży i obuwia roboczego spółka będzie wypłacała Continue reading

Czytaj więcej...

Sprzedaż e-booków opodatkuj stawką ryczałtu w wysokości 5,5%

Przedsiębiorca jest opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Niedawno rozszerzył prowadzoną działalność o wydawanie książek w formie elektronicznej (e-booków). Działalność ta została sklasyfikowana według PKWiU 2015 pod symbolem 58.11.30.0 (książki on-line). Jaka jest właściwa stawka ryczałtu ewidencjonowanego dla przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży takich e-booków?

Przychody uzyskiwane przez Czytelnika Continue reading

Czytaj więcej...

Zaplata czynszu najmu na rachunek spoza białej listy wyłącza możliwość zaliczenia kwoty tego czynszu do kosztów podatkowych

Spółka z o.o. od dwóch lat wynajmuje (na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony) lokal w galerii handlowej. Miesięczny czynsz wynosi 4000 zł netto + 920 zł VAT i jest dokumentowany wystawianymi przez wynajmującego (inną spółkę z o.o. zarejestrowaną jako czynny podatnik VAT) fakturami. Przez pomyłkę ostatni czynsz spółka Continue reading

Czytaj więcej...

Zmiany w ustalaniu podstawy wymiaru składki zdrowotnej „z urzędu” dla przedsiębiorców

Płatnicy składek którzy nie przekazują w terminie miesięcznych informacji o dochodzie lub przychodzie z działalności gospodarczej (ZUS DRA, ZUS RCA) muszą liczyć się z tym że ZUS przypisze im ten dochód (przychód) z urzędu jako podstawę wymiaru składki zdrowotnej. Dotychczas wszystkim płatnikom ZUS przypisywał kwotę minimalnego wynagrodzenia obowiązującego pierwszego Continue reading

Czytaj więcej...

Do 30 grudnia 2022 r. każdy płatnik składek powinien założyć profil na PUE ZUS

Zgodnie z przepisami od 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek, ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. PUE ZUS to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego warto założyć swój profil jak najszybciej.

Do tej pory obowiązek posiadania profilu na PUE ZUS mieli płatnicy Continue reading

Czytaj więcej...

Pracodawca nie musi bronić się w sądzie przed zarzutem pracownika, że przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony była nieuzasadniona

Wypowiedzieliśmy pracownikowi umowę na czas określony. W piśmie wypowiadającym tę umowę nie wskazaliśmy, zgodnie z przepisami, powodów jej rozwiązania. Jednak podczas wręczania pracownikowi wypowiedzenia podaliśmy ustnie kilka przyczyn, z powodu których umowa została wypowiedziana. Czy pracownik w przypadku skierowania do sądu pracy odwołania od wypowiedzenia może powoływać się na te przyczyny, aby skutecznie Continue reading

Czytaj więcej...

Wniosek pracownika o wypłatę dodatku za pracę w sobotę nie jest dla pracodawcy wiążący

Pracownik pracował w sobotę. Zwrócił się do pracodawcy z wnioskiem o wypłacenie mu wynagrodzenia wraz z dodatkiem nadliczbowym za ten czas. Czy pracodawca musi się na to zgodzić?

Nie. Wniosek pracownika o wypłatę dodatku za pracę w sobotę nie jest dla pracodawcy wiążący. Pracodawca powinien udzielić pracownikowi dnia wolnego za pracę w sobotę.

Czytaj więcej...