Sankcje dla pracodawcy za nielegalne zatrudnianie dłużników alimentacyjnych

Pracodawca poniesie odpowiedzialność finansową w wyniku zmiany przepisów od 1 grudnia 2021 r. za nielegalne zatrudnianie dłużników alimentacyjnych ujawnionych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, który funkcjonuje od tej daty. Kara grzywny może wynieść nawet 45 000 zł.

W Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ), dostępnym od 1 grudnia 2021 r., są ujawnione m.in. informacje o osobach fizycznych, Continue reading

Czytaj więcej...

POLSKI ŁAD- ULGA NA ROBOTYZACJĘ PRZEMYSŁOWĄ

Ulga na robotyzację jest skierowana do firm, które chcą zastosować roboty przemysłowe, żeby usprawnić produkcję. Ma pomagać firmom w zwiększaniu produktywności i konkurencyjności na rynkach krajowym i międzynarodowym.

Ulga uprawnia do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w danym roku na robotyzację. Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć Continue reading

Czytaj więcej...

Ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców

Sejm przyjął nowelizację ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, która zmienia m.in. ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Główne zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dotyczą:

  • Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców w oparciu o oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Praca na podstawie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi Continue reading

Czytaj więcej...

POLSKI ŁAD- ULGA NA PROTOTYP

Ulga na prototyp

Ulga na prototyp dotyczy produkcji próbnej i wprowadzenia na rynek nowego produktu. Wspiera koszty poniesione na etapie testowania nowego produktu, przed rozpoczęciem produkcji na masową skalę i sprzedażą.

Ulga jest dla firm, które opracowują nowe produkty, dotąd nie oferowane na rynku, wyróżniające Continue reading

Czytaj więcej...

Polski Ład: Zmiany w ewidencjach dla celów ryczałtu

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Ma to związek z wchodzącą w życie od 2022 r. nowelizacją ustaw podatkowych z 29 października 2021 r., zwaną potocznie Polskim Ładem. Nowelizacja czeka już tylko na podpis prezydenta i opublikowanie w Dzienniku Ustaw.

Polski Ład Continue reading

Czytaj więcej...

Faktura ustrukturyzowana będzie uznana za rodzaj faktury elektronicznej

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wdrażającą Krajowy System e-faktur (KSeF) – podała kancelaria prezydenta. Zgodnie z nowelą faktura ustrukturyzowana będzie uznana za rodzaj faktury elektronicznej.

Tym samym do faktur ustrukturyzowanych, co do zasady, będą miały zastosowanie ogólne regulacje prawne dotyczące faktur elektronicznych, za wyjątkiem przepisów szczególnych Continue reading

Czytaj więcej...

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców w 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy będą ustalać składkę zdrowotną indywidualnie. Jej podstawa (lub stopa procentowa) będzie uzależniona od formy opodatkowania oraz od uzyskanego dochodu. Minimalna kwota składki zdrowotnej wyniesie 270,90 zł (9% minimalnego wynagrodzenia za pracę).

W zależności od tego jaką formę opodatkowania wybiorą w 2022 r. przedsiębiorcy, będą Continue reading

Czytaj więcej...

Nowe rozporządzenie w sprawie zwrotu VAT niektórym podmiotom

2 listopada 2021 r. zostało opublikowane nowe rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom. Jest to konsekwencja zmian w ustawie o VAT wprowadzonych od 1 lipca 2021 r. w ramach tzw. pakietu e-commerce. Zmiany spowodowały, że rozszerzona została lista przypadków, w których uprawnione podmioty mogą występować o zwrot VAT.

W nowym Continue reading

Czytaj więcej...

Wszystkie wyroby medyczne opodatkowane stawką 8%

Obniżona do 8% stawka VAT ma zastosowanie do wszystkich wyrobów medycznych. Nie tylko tych objętych ustawą o wyrobach medycznych, ale też objętych rozporządzeniem unijnym Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). Zmiany weszły w życie wstecznie od 26 maja 2021 r.

Dla zapewnienia jednolitego opodatkowania VAT wszystkich wyrobów medycznych w załączniku do rozporządzenia w sprawie obniżonych Continue reading

Czytaj więcej...