Limit dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2023 r.

W 2023 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą mogli opłacać podatnicy, których przychody w 2022 r. nie przekroczą kwoty 9 654 400 zł. Prawo do kwartalnego rozliczenia ryczałtu w 2023 r. będzie przysługiwało podatnikom, których przychody nie przekroczą w 2022 r. kwoty 965 440 zł.

Podatnicy mogą wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli Continue reading

Czytaj więcej...

Zwrot przez pracownika części kosztów sfinansowania studiów nie podlega VAT

Spółka sfinansowała koszty studiów pracownika. Faktura została wystawiona na pracownika. Obecnie pracownik odchodzi z pracy (przed upływem 3 lat od zawarcia umowy o dofinansowanie) i zwraca nam większą część poniesionych kosztów. Czy wpłacona przez pracownika kwota podlega opodatkowaniu VAT? Czy ma znaczenie kwestia, czy usługa była zwolniona przedmiotowo z VAT czy opodatkowana?

Wpłacona Continue reading

Czytaj więcej...

Darowiznę produktów spożywczych możesz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu

Hurtownia chce dokonać darowizny towarów spożywczych na rzecz lokalnej organizacji pożytku publicznego, aby ta przeznaczyła je na prowadzoną działalność charytatywną. Czy hurtownia może zaliczyć do kosztów wartość takiej darowizny?

Tak, ale pod warunkiem, że przedmiotem darowizny będą produkty spożywcze inne niż napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napoje alkoholowe Continue reading

Czytaj więcej...

Czy można zakazać pracownikom noszenia biżuterii

Jeżeli przedmiotem działalności zakładu jest produkcja żywności, pracodawca ma obowiązek stosowania nie tylko powszechnych przepisów bhp, ale również przepisów szczególnych, np. zawartych w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, jak też przepisów ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Regulacje dotyczące noszenia biżuterii w pracy

Przepisy Kodeksu pracy, jak Continue reading

Czytaj więcej...

Wniesienie majątku do fundacji rodzinnej – co z podatkami?

Wniesienie majątku do fundacji rodzinnej nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Nie ma wtedy również mowy o podatku od spadków i darowizn. To podstawowe założenie, dzięki któremu założenie fundacji będzie miało sens bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 

Nie ma natomiast w ustawie regulacji dotyczącej opodatkowania wniesienia majątku podatkiem VAT. Problem nie pojawi się w przypadku, gdy przedmiotem Continue reading

Czytaj więcej...

Jaką działalność powinna prowadzić fundacja rodzinna, a jakiej nie?

Warto założyć fundację, która prowadzi działalność w zakresie najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie. Warto również traktować fundację rodzinną jako spółkę holdingową dla spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych mających swoją siedzibę w kraju albo za granicą. Atrakcyjne będzie także inwestowanie za pomocą Continue reading

Czytaj więcej...

Kto powinien, a kto nie powinien być fundatorem i beneficjentem fundacji rodzinnej?

Korzyści podatkowe fundacji rodzinnej są odczuwalne wówczas, gdy wniesiony majątek, fundator i beneficjenci znajdują się w kręgu najbliższej rodziny. W takim przypadku wypłata z fundacji nie będzie opodatkowana podatkiem PIT.

Jeśli jednak fundację założy rodzeństwo, a beneficjentami uczyni swoje dzieci – one dla swoich wujów i cioć nie będą Continue reading

Czytaj więcej...

W jakim celu zakłada się fundacje rodzinne?

Fundacja rodzinna może działać w obrocie gospodarczym:

  • będąc wspólnikiem w innych spółkach,
  • inwestując w papiery wartościowe i prawa o podobnym charakterze,
  • wynajmując i dzierżawiąc majątek nieruchomy i ruchomy,
  • udzielając pożyczek beneficjentom i „swoim” spółkom.

Najważniejsze zalety fundacji rodzinnej

Czytaj więcej...

Czy fundacja rodzinna jest najlepszą formą prowadzenia działalności gospodarczej?

Celem fundacji jest zabezpieczenie majątku oraz wypłata świadczeń na rzecz beneficjentów. Ustawa przyznaje fundacji rodzinnej możliwość prowadzenia w określonym zakresie działalności gospodarczej. Nie jest to jednak cel sam w sobie. Prowadzenie działalności gospodarczej takiej jak np. nabywanie czy zbywanie nieruchomości, udziałów w spółkach, ma na celu powiększanie majątku rodzinnego Continue reading

Czytaj więcej...