Działalność badawczo–rozwojowa w CIT. Czy podatnicy mogą skorzystać z ulg?

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje w zakresie prowadzenia działalności badawczo–rozwojowej przez podatników podobne rozwiązanie, co ustawa o PIT – ulgi podatkowe. Ma to zachęcić firmy do prowadzenia działalności B+R, czego efektem mogą być innowacje na rynku polskim. Jakie kryteria muszą spełniać firmy oraz jakie Continue reading
Czytaj więcej...

Ulga na złe długi u przedsiębiorcy będącego wierzycielem

Prowadząc działalność gospodarczą opodatkowaniu podlegają przychody należne, nawet jeśli nie zostały zapłacone. Jeżeli dłużnik nie ureguluje należności w terminie, to wierzyciel może skorzystać z tzw. ulgi na złe długi, w zakresie tej należności.

Ulga na złe długi w podatku PIT/CIT

Podstawa obliczenia podatku/podstawa opodatkowania Continue reading

Czytaj więcej...

Laptopy dla uczniów i nauczycieli jednak bez PIT – rozporządzenie weszło w życie

Zbliża się termin rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych – w tym roku podatnicy składają deklaracje do wtorku 30 kwietnia (w poprzednich latach zdarzało się, że był to 2 maja w związku z tym, że 30 kwietnia wypadał w weekend). Podatnicy często nie zdają sobie sprawy, że poza dochodami Continue reading
Czytaj więcej...

Darowizny w podatku dochodowym od osób prawnych, czyli co mogą odliczyć podatnicy CIT w rocznym zeznaniu

Podobnie jak osoby fizyczne, również podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mają możliwość korzystania z odliczeń od podatku dochodowego – w momencie płatności zaliczek, ale również w rocznym zeznaniu CIT-8. Jedną z ulg, jakie mogą zastosować podatnicy jest ulga polegająca na możliwości odliczenia darowizn przekazanych przez podatników na określoną działalność Continue reading
Czytaj więcej...

Dodatek za pracę w nocy w 2024 roku

Dodatek za pracę w porze nocnej ustalany jest w oparciu o wynagrodzenie minimalne, którego zmiana automatycznie skutkuje koniecznością naliczania wyższego dodatku. W związku z tym, że wylicza się go w oparciu o wymiar czasu pracy w miesiącu, w którym miała miejsce praca w nocy, często dla nocnej pracy na przełomie miesięcy zastosowanie znajdą dwie wysokości tego Continue reading
Czytaj więcej...

ZUS – okno transferowe 2024 r.

Od 1 kwietnia 2024 r. do 31 lipca 2024 r. ZUS otwiera kolejne „okno transferowe”. Po raz kolejny można zdecydować, gdzie ma trafiać część składki emerytalnej – na subkonto w ZUS czy do OFE. OFE, czyli Otwarty Fundusz Emerytalny pozwala zbierać dodatkowe środki na emeryturę.

Jaki jest podział składki emerytalnej Continue reading

Czytaj więcej...

Sprzedaż przez internet pod lupą fiskusa. Na co będą musieli uważać podatnicy od 1 lipca 2024 roku?

13 lutego 2024 r. Ministerstwo Finansów opublikowało kolejny już projekt ustawy nowelizującej ustawę o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektóre inne ustawy. Nowelizacja ta ma na celu wprowadzenie do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Rady (UE) 2021/514 z dnia 22 marca 2021 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy Continue reading
Czytaj więcej...

Brak możliwości skorzystania ze zwolnienia z VAT przez przedsiębiorcę

Ustawa o VAT przewiduje możliwość skorzystania ze zwolnienia z VAT przy prowadzeniu działalności gospodarczej, ale określa również katalog czynności, przy wykonywaniu których rejestracja do VAT jest obowiązkowa.

Definicja działalności gospodarczej dla celów VAT

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w Continue reading

Czytaj więcej...

Świadczenia urlopowe w 2024 roku

Świadczenie urlopowe w rozumieniu przepisów o ZFŚS może być wypłacane jedynie przez nietworzących ZFŚS pracodawców zatrudniających poniżej 50 pracowników. Przy większym zatrudnieniu wypłacanie takiego rodzaju świadczenia nie będzie wypłacaniem tego „ustawowego” świadczenia, co oznacza, że przekazywane w związku z tym kwoty pracownikom nie byłyby wolne od składek „na ZUS”. W 2024 r. Continue reading
Czytaj więcej...

Rząd przyjął projekt o raportowaniu sprzedaży przez internet

Operatorzy platform internetowych będą przekazać szefowi KAS informacje o sprzedających w internecie – zakłada przyjęty we wtorek projekt ustawy wdrażającej dyrektywę DAC7. Ustawa ma wejść w życie zasadniczo 1 lipca 2024 r. Raportowaniu nie będą podlegały dane sprzedawców, którzy w ciągu roku dokonali mniej niż 30 transakcji, a ich łączne Continue reading

Czytaj więcej...