Ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych rozlicz w księgach rachunkowych tak jak inne rodzaje ubezpieczeń

Spółka ze względu na rodzaj prowadzonej działalności podjęła decyzję o wykupie ubezpieczenia od utraty danych w związku z możliwymi atakami hakerskimi, które mogą skutkować przestojami w działalności firmy. Ubezpieczenie obejmuje okres roku i jest płatne w dwóch ratach (sierpień 2022 r. i luty 2023 r.). W jaki sposób ewidencjonować tego typu ubezpieczenie? Kiedy Continue reading

Czytaj więcej...

Spotkania z kontrahentami – jak rozliczyć

Podatnicy w wyniku licznych sporów z fiskusem i sądami administracyjnymi doprowadzili do tego, że organy podatkowe przestały już przyjmować, że każde podjęcie kontrahenta poczęstunkiem jest przejawem reprezentacji. Nadal jednak czynnikiem ryzyka jest wystawność poczęstunku i reprezentacyjny charakter spotkania.

Przykład

Przedstawiciele spółki zorganizowali spotkanie z potencjalnym klientem. W czasie spotkania, Continue reading

Czytaj więcej...

Limit dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2023 r.

Podatnicy mogą wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w poprzednim roku podatkowym uzyskali:

  • przychody z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro,
  • przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 Continue reading
Czytaj więcej...

Z jakich uproszczeń można skorzystać w rachunkowości

Ustawa o rachunkowości dopuszcza możliwość stosowania uproszczeń, pod warunkiem że nie narusza to zasady rzetelnego i jasnego przedstawiania sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego.

  1. Z jakich uproszczeń mogą skorzystać wszystkie jednostki prowadzące księgi rachunkowe
Lp. Rodzaje uproszczeń, które mogą być stosowane we wszystkich jednostkach
1 2
1. Wycena materiałów Continue reading
Czytaj więcej...

Nie możesz odliczyć VAT z faktury VAT RR nieposiadającej podpisu rolnika ryczałtowego

Prowadzę działalność gospodarczą. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Nabyłam produkty od rolnika ryczałtowego. Mam od niego oświadczenie, w którym zgodził się na wystawianie faktur VAT RR bez jego podpisu. Czy mogę odliczyć VAT z takiej faktury, jeżeli zawiera ona wszystkie pozostałe dane wymagane przez przepisy ustawy o VAT?

Zdaniem MF nabywca, Continue reading

Czytaj więcej...

Płatnik zasiłków w 2023 r. – zasady ustalania i obowiązki z tym związane

Płatnik składek musi ustalić na 30 listopada 2022 r., ile osób zgłasza do ubezpieczenia chorobowego. Jeżeli na ten dzień zgłaszał do tego ubezpieczenia co najmniej 21 osób, w 2023 r. będzie płatnikiem zasiłków z FUS (chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, wyrównawczych oraz świadczenia rehabilitacyjnego). W sytuacji gdy płatnik składek na 30 listopada 2022 r. nie zgłaszał nikogo Continue reading

Czytaj więcej...

Najem prywatny a refaktura za media

Refakturowanie to po prostu odsprzedaż towaru lub usługi. Akurat w tym przypadku bardziej trafne okaże się nabywanie usług/świadczeń we własnym imieniu, aby mógł z niego korzystać ktoś inny. Wielu osobom refakturowanie kojarzy się właśnie z najmem. Mowa tutaj o tym, że co prawda to wynajmujący jest właścicielem danej nieruchomości, ale to właśnie Continue reading

Czytaj więcej...