Od 1 grudnia wyższe wpłaty na PFRON oraz wynagrodzenie pracowników młodocianych

Od 1 grudnia 2022 r. zwiększą się z wpłaty pracodawców na PFRON. Jest to konsekwencja zwiększenia przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w trzecim kwartale 2022 r. Podwyżka tego wskaźnika jest też przyczyną zwiększenia wynagrodzenia pracowników młodocianych.

W trzecim kwartale 2022 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrosło do 6480,67 zł.

Na skutek wyższego Continue reading

Czytaj więcej...

Czy sfinansowanie okularów pracownikowi pomiędzy okresowymi badaniami kontrolnymi korzysta ze zwolnienia składkowego

Pracownik, zatrudniony przy komputerze przez ponad połowę obowiązującego go czasu pracy, 1,5 roku temu uzyskał dofinansowanie kosztu zakupu okularów w kwocie 1000 zł. Okulary zostały mu zlecone przez lekarza okulistę w trakcie okresowych badań lekarskich. Pracownik zauważył, że jego wzrok uległ pogorszeniu, i poprosił pracodawcę o skierowanie na dodatkowe badanie Continue reading

Czytaj więcej...

Pracodawca musi zapewnić odpowiednią temperaturę w pracy

W mroźne dni temperatura w pomieszczeniach biurowych nie może być niższa niż 18 stopni C. Jeżeli tak nie jest, trzeba w pierwszej kolejności powiadomić o tym pracodawcę.

Kwestie dotyczące temperatury w pomieszczeniach pracy reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny Continue reading

Czytaj więcej...

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej

Przedsiębiorcy opłacający, począwszy od 1 stycznia 2022 r., składkę na ubezpieczenie zdrowotne od przychodu/dochodu z tytułu prowadzonej działalności, po raz pierwszy będą dokonywać rocznego rozliczenia tej składki. Zasadniczo rozliczeniu podlegać będzie okres od 1 lutego 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. (okres składkowy). Jest to nowy obowiązek dla tej grupy ubezpieczonych. Roczna Continue reading

Czytaj więcej...

Praca na próbę – czy pracodawca może nie wypłacić wynagrodzenia?

Czy próbny nieodpłatny dzień pracy jest zgodny z przepisami? Jakie są możliwości weryfikacji potencjalnego pracownika przed nawiązaniem z nim dłuższej współpracy?

Coraz częściej zdarzają się sytuacje, w których pracodawcy organizują dni próbne przed przyjęciem pracownika do pracy. Jeśli kandydat poradzi sobie z powierzonymi mu wstępnie zadaniami, wtedy jest szansa na dłuższą współpracę. Continue reading

Czytaj więcej...

Usługi udostępnienia miejsca reklamowego w Internecie opodatkuj 8,5% ryczałtem

Przedsiębiorca zamierza rozpocząć działalność gospodarczą, która będzie polegała na udostępnianiu czasu/miejsca reklamowego w Internecie. Działalność ta mieści się w grupowaniu PKWiU 63.11.2. Jaką stawką należy opodatkować takie usługi?

Usługi udostępnienia czasu/miejsca reklamowego w Internecie należy opodatkować stawką ryczałtu ewidencjonowanego w wysokości 8,5%.

Czytaj więcej...

W 2023 r. pkpir papierowo albo elektronicznie

W 2023 r. podatnicy nadal będą mogli prowadzić pkpir papierowo albo elektronicznie. Przepisy nakładające na nich obowiązek prowadzenia pkpir wyłącznie elektronicznie i przesyłania jej do urzędu skarbowego w strukturze JPK zostały odroczone do 2025 r.

Od 1 stycznia 2023 r. podatnicy mieli utracić możliwość prowadzenia pkpir w wersji papierowej. Od tego dnia mieli Continue reading

Czytaj więcej...

Dotychczasowe zwolnienie z obowiązku oznaczania znakami akcyzy przedłużone do końca 2024 r.

Projekt rozporządzenia przewiduje przedłużenie do 31 grudnia 2024 r. dotychczasowego zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami akcyzy wyrobów akcyzowych, które kończy się z dniem 31 grudnia 2022 r. Ponadto do 20 maja 2026 r. z obowiązku oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy będą zwolnione cygara i cygaretki wprowadzone do sprzedaży przed 20 maja 2024 r. Continue reading

Czytaj więcej...

Zafakturowany i opłacony „z góry” czynsz za 12 miesięcy najmu ujmij w księgach rachunkowych na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów

W październiku 2022 r. spółka A zawarła umowę najmu, na podstawie której wynajęła innej spółce pomieszczenie biurowe. Umowa najmu obejmuje okres 12 miesięcy. Spółka A wystawiła – zgodnie z postanowieniami umowy – fakturę czynszową obejmującą cały okres trwania usługi najmu, tj. od 1 listopada 2022 r. do 31 października 2023 r. Spółka Continue reading

Czytaj więcej...