Koniec zerowej stawki VAT na podstawowe produkty spożywcze

12 marca 2024 r. Ministerstwo Finansów poinformowało, że w związku z najnowszymi odczytami inflacji oraz prognozami dynamiki cen podstawowych produktów spożywczych objętych przejściową stawką VAT 0 proc., podjęło decyzję o nieprzedłużaniu po 31 marca 2024 r. okresowego obniżenia stawki VAT na podstawowe produkty spożywcze. Obniżona 0 proc. stawka Continue reading
Czytaj więcej...

Kiedy można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej Czytaj więcej na Prawo.pl: https://www.prawo.pl/podatki/ulga-termomodernizacyjna-dla-wlascicieli-domow-jednorodzinnych-i-przedsiebiorcow,525945.html

Obowiązująca od początku 2019 r. ulga termomodernizacyjna pozwala odliczyć wydatki, które mają na celu docieplenie domu i oszczędzanie energii. Limit odliczenia wynosi 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Małżonkowie będący współwłaścicielami odliczą łącznie Continue reading

Czytaj więcej...

Urlop w okolicach weekendu majowego a możliwość narzucenia terminów urlopu

Połączenie świąt z urlopem daje często możliwość uzyskania długiego wolnego przy niekiedy małym wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego, co wiąże się ze szczególną  atrakcyjnością tego okresu dla uzyskiwania wolnego dla pracowników Wielu pracodawców jest również zainteresowanych tym, aby w tym okresie pracownicy wzięli wolne, gdyż ze względu Continue reading
Czytaj więcej...

Ulga na sponsoring – kolejna korzyść podatkowa dla podatników PIT

Ulga na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę, potocznie zwana ulgą na sponsoring to jedna z ulg podatkowych, z której mogą skorzystać podatnicy PIT prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą. Przy spełnieniu określonych warunków osiągnięta korzyść podatkowa w niektórych przypadkach może być naprawdę znacząca. Poniżej kilka Continue reading
Czytaj więcej...

Roczne obowiązki informacyjne płatnika wypłacającego należności na rzecz nierezydenta – IFT-1R oraz IFT-2R

Nierezydenci – podmioty, które nie mają na terytorium Polski siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Polski. Podmiot polski, który wypłaca nierezydentom należności z określonych tytułów, może jako płatnik być zobowiązanym do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, zwanego  Continue reading
Czytaj więcej...

Zmiana stawek VAT w branży „beauty” – kto i kiedy skorzysta na obniżeniu stawek?

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji można zapoznać się z projektem rozporządzenia ministra finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług. Zmieniane będzie rozporządzenie z 9 grudnia 2023 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług. Według projektu, zmiany w zakresie rozszerzenia katalogu usług, które Continue reading
Czytaj więcej...

Renta „inwalidzka” nie wyklucza ulgi dla seniora, ale renta rodzinna już tak

Emeryt może skorzystać z ulgi dla seniora, jeśli pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy. Renta inwalidzka, mimo iż została przyznana na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z FUS, nie wyklucza prawa do preferencji – stwierdził dyrektor KIS. Z ulgi nie skorzysta natomiast emerytka pobierająca rentę rodzinną po zmarłym mężu, nawet gdy renta Continue reading

Czytaj więcej...

Brak podatku od czynności cywilnoprawnych przy przekazaniu wkładu na kapitał zapasowy

28 listopada 2023 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wyraził stanowisko, zgodnie z którym zmiana umowy (statutu) spółki komandytowo-akcyjnej skutkuje opodatkowaniem PCC wyłącznie wartości wnoszonego kapitału przekazanego następnie na kapitał zakładowy. W istocie jest to ważny wyrok dla właścicieli spółek komandytowo-akcyjnych, który w pewnym stopniu rozwiewa ich wątpliwości podatkowe. Continue reading
Czytaj więcej...

Ulga na powrót – jakie korzyści ze sobą niesie i dla kogo jest przeznaczona?

Podatnicy, którzy po 31 grudnia 2021 r. zmienili swoje miejsce zamieszkania na Polskę, mogą (przy spełnieniu pozostałych warunków) skorzystać z tzw. ulgi na powrót, która polega na zwolnieniu od podatku dochodowego przychodów osiągniętych po powrocie do Polski do kwoty 85 528 zł. Jednak nie wszystkie przychody kwalifikują się do ulgi.
Czytaj więcej...

Baza klientów to nietechniczne know-how podlegające amortyzacji

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zajął stanowisko w sprawie transakcji sprzedaży kompletnej gałęzi biznesu obejmującej swoim zakresem działalność w zakresie marketingu, obsługi klienta oraz sprzedaży krajowej. Na skutek transakcji na nabywcę zostały przeniesione wszelkie aktywa, własność i prawa zbywcy w szczególności:

pracownicy,
prawa wynikające z przejętych umów z kontrahentami, Continue reading

Czytaj więcej...