O nas

Biuro Tax swoją działalność rozpoczęło w roku 2013. Swoją siedzibę posiadamy w Rzeszowie , ale nie ograniczamy się jedynie do obrębu województwa podkarpackiego, obsługujemy firmy z całej Polski.

Nasze usługi obejmują nie tylko księgowanie dokumentów. Zapewniamy  także naszym klientom szeroką obsługę kadrowo płacową , obsługę ZUS, a nawet wszelkie inne drobne usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej( takie jak e- sekretariat, usługi kancelaryjne, szkolenia pracowników).

Część naszych usług skierowana jest także do  osób nie prowadzących działalności a potrzebujących np. rozliczyć zeznanie roczne czy potrzebujących pomocy w sporządzeniu rozliczenia zwrotu vat za materiały budowlane wykorzystywane przy remontach mieszkań czy budowach domów.

Nasz katalog usług nie jest katalogiem zamkniętym . Ciągle się rozwijamy więc zakres naszych usług także będzie się poszerzał

Do każdego zlecenia nasi pracownicy podchodzą  z należytym zaangażowaniem i rzetelnością.

 

Dane spółki:

Tax-Rzeszów Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 24/105, 35-060 Rzeszów
NIP: 8133744034
REGON: 367112520
KRS: 0000674989

Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego – 5 000,00 zł, w całości wpłacony.

Oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru – rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla miasta Rzeszów w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000674989