Usługi biura rachunkowego

Tax-Rzeszow posiada w swojej ofercie pełną gamę usług finansowo księgowych. Nasza oferta jest skierowana do wszystkich form działalności począwszy od jednoosobowej  a skończywszy na stowarzyszeniach czy spółkach prawa handlowego. Swoim klientom oferujemy wsparcie na każdym etapie począwszy od założenia firmy , wyboru dogodnej formy opodatkowania poprzez pomoc w jej dalszym prowadzeniu .

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą , usługi mogą się łączyć ze sobą, a w odpowiednim ich doborze pomogą Państwu nasi pracownicy .

KSIĘGOWOŚĆ

  1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)
  2. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów rozchodów (KPIR)
  3. Prowadzenie Ewidencji Ryczałtowej

Księgowość  prowadzona jest na podstawie dokumentów dostarczonych przez klientów ,

We współpracy z klientami nasi pracownicy przygotują plan kont który spełni wymogi Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

Za roczne sprawozdania finansowe, które są przygotowane zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości nie pobieramy dodatkowych opłat

sporządzamy kalkulację miesięcznej bądź kwartalnej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych, jak również bilansu i rachunku zysków i strat na każde żądanie klienta

sporządzamy roczne deklaracje podatku dochodowego od osób prawnych,

sporządzamy miesięczne bądź kwartalne deklaracje VAT, a także pliki JPK

dostarczamy powyższe deklaracje do stosownych organów w obowiązujących terminach,

sporządzamy sprawozdania dla GUS ,NBP oraz przygotowujemy inne rozliczenia i deklaracje dla organów podatkowych, jeśli są wymagane,

reprezentujemy klientów przed organami podatkowymi w czasie kontroli

wyprowadzanie zaległości księgowych

 

  1. Nadzór księgowy

monitoring płatności

weryfikacja dokumentów księgowych zakupowych i sprzedażowych

przygotowywanie raportów wg zleceń kontrahentów

opracowanie instrukcji obiegu dokumentów

  1. Wyprowadzanie zaległości księgowych

 

Sporządzanie wniosków o rozłożenie zaległości na raty w Urzędzie Skarbowym , ZUS

Pilnowanie wykonywania zapisów ugód z w/w instytucjami

 

 

 

KADRY

sporządzania list płac dla pracowników

przygotowywania przelewów wynagrodzeń pracowników, przelewów na podatek dochodowy i ZUS – wg zapotrzebowania klienta

sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu dla pracowników;

sporządzania deklaracji o dochodach pracowników;

sporządzanie umów zleceń i umów o dzieło

sporządzania deklaracji rozliczeniowych i miesięcznego raportu imiennego do ZUS;

sporządzania raportu miesięcznego dla pracownika;

sporządzanie deklaracji zgłoszeniowej do ubezpieczenia nowo zatrudnionego pracownika i dokonywanie korekt deklaracji zgłoszeniowych;

prowadzenie teczek osobowych;

sporządzanie świadectw pracy, kar, nagan, wypowiadanie umów o pracę;

prowadzenie ewidencji urlopowej;

generowanie PIT11.PIT40 (zgodnie ze wzorem podanym przez Ministerstwo Finansów na podstawie druków wydawanych przez US

udział w kontrolach PIP, ZUS i UKS

szkolenia z BHP i pierwszej pomocy przedmedycznej

inne usługi BHP

opracowanie regulaminu pracy i wynagradzania