Ochrona danych osobowych

W ramach obowiązku informacyjnego wynikającego z nowej ustawy dotyczącej ochrony Danych Osobowych (RODO):

Administratorem Państwa danych osobowych jest TAX-RZESZOW SP. Z O.O., 35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 24/105,  NIP 8133744034 REGON: 367112520 mail: biuro@taxrzeszow.pl. Państwa dane osobowe przekazane administratorowi, przetwarzane będą w celu realizacji usług świadczonych na rzecz Państwa wynikających z umów zawartych, jak też w celach wynikających z obowiązku ustawowego retencji danych jak i innych przepisów prawa które obligują administratora do posiadania w zasobach przez ustawowy czas Państwa danych.
Dane Osobowe przetwarzane są przez czas obowiązywania Państwa umowy jak też okres wynikający z innych przepisów prawa np. Okres retencji danych, czy też obowiązek przechowywania FV wynikający z przepisów prawa.
Państwa dane mogą być przekazywane firmom zewnętrznym typu Poczta Polska i innym kurierskim w celu realizacji dostarczenia i odebrania dokumentów, jak też firmom realizującym usługi na rzecz administratora danych w zakresie wynikającym z zapisów umów zawartych z Państwem. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Nasza firma dołożyła wszelkich starań w zakresie zabezpieczeń danych, dlatego też mogą być Państwo spokojni o ich prywatność.