Dla kogo fundacja rodzinna?

Generalnie cele i funkcje fundacji rodzinnej można sprowadzić do gromadzenia i ochrony majątku, pomnażania go oraz dystrybucji środków oraz zaspokajanie potrzeb jej beneficjentów.

Powyższe pojęcia są bardzo pojemne. Z tego względu, trudno określić zamknięty katalog adresatów tej instytucji.

W pierwszej kolejności przyjęło się że fundacja rodzinna będzie wehikułem umożliwiającym skuteczne Continue reading

Czytaj więcej...

Fundacja rodzinna – Oddzielenie własności prawnej od własności ekonomicznej?

Skorzystanie z tej nowej instytucji prawnej pozwala na odseparowanie od majątku prywatnego ryzyk (np. biznesowych) związanych z osobą fundatora bez utraty władztwa (własności ekonomicznej) nad mieniem zgromadzonym w fundacji.

Jest to unikatowe rozwiązanie w naszym porządku prawnym. Do tej pory w celu ochrony majątku często praktyką rynkową było jego rozdysponowanie na rzecz najbliższej rodziny. W tym Continue reading

Czytaj więcej...

FUNDACJA RODZINNA – Podatkowy parasol ochronny?

Model opodatkowania fundacji rodzinnej jest podobny do zasad opodatkowania inwestora lokującego środki w fundusze inwestycyjne.

W przypadku inwestowania w ograniczeniu do obszarów dozwolonych przez ustawodawcę fundacja nie zapłaci podatku aż do momentu dystrybucji środków do beneficjentów. Innymi słowy, fundacja zapewnia parasol ochronny na zasadzie którego tak długo jak zyski Continue reading

Czytaj więcej...

Fundacja Rodzinna a inne instytucje i formy inwestowania

Fundacja rodzinna może inwestować w szeroki wachlarz aktywów. W szczególności, fundacja rodzinna może nabywać materialne i niematerialne składniki majątkowe (w tym nieruchomości), majątkowe oraz dłużne papiery wartościowe, instrumenty finansowe i instrumenty pochodne, jak i udzielać pożyczek spółkom zależnym i jej beneficjentom oraz udostępniać odpłatnie mienie oraz czerpać z niego pożytki i dochody, Continue reading

Czytaj więcej...

Co to jest fundacja rodzinna? Kto może być fundatorem, beneficjentem?

Fundacja rodzinna jest osobą prawną, która posiada własny majątek. Fundatorem (założycielem) fundacji rodzinnej może być jedynie osoba fizyczna (polski lub zagraniczny rezydent) poprzez sporządzenie przed notariuszem aktu założycielskiego lub odpowiedni zapis w testamencie.

Beneficjentami tej fundacji mogą natomiast być zarówno osoby spokrewnione, jak Continue reading

Czytaj więcej...

Pracodawca powinien sprostować protokół powypadkowy i zawiadomić o tym PIP, jeśli ZUS nie uznał zdarzenia za wypadek przy pracy

Jeden z pracowników miał wypadek w pracy. Sporządziliśmy protokół powypadkowy i uznaliśmy ten wypadek za ciężki. Powiadomiliśmy o nim PIP. Pracownik wystąpił do ZUS o odszkodowanie z tytułu wypadku. ZUS odmówił wypłaty odszkodowania, ponieważ uznał, że zdarzenie nie spełnia wymogów wypadku przy pracy, gdyż nie zostało spowodowane przyczyną zewnętrzną. Pracownik nie odwołał się Continue reading

Czytaj więcej...

Pracownica opiekująca się małym dzieckiem może pracować w nocy

 Pracownica opiekuje się małym dzieckiem. Zaproponowała, że chce pracować w nocy, żeby więcej zarobić. Czy możemy ją zatrudnić do pracy w nocy?

Tak. Bezwzględny zakaz zatrudniania do pracy w nocy obejmuje pracownice w ciąży oraz pracowników młodocianych. Osoby opiekujące się dziećmi w wieku do 4 lat mogą wykonywać taką pracę, jeśli się na to zgodzą.

Czytaj więcej...

Ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych rozlicz w księgach rachunkowych tak jak inne rodzaje ubezpieczeń

Spółka ze względu na rodzaj prowadzonej działalności podjęła decyzję o wykupie ubezpieczenia od utraty danych w związku z możliwymi atakami hakerskimi, które mogą skutkować przestojami w działalności firmy. Ubezpieczenie obejmuje okres roku i jest płatne w dwóch ratach (sierpień 2022 r. i luty 2023 r.). W jaki sposób ewidencjonować tego typu ubezpieczenie? Kiedy Continue reading

Czytaj więcej...

Spotkania z kontrahentami – jak rozliczyć

Podatnicy w wyniku licznych sporów z fiskusem i sądami administracyjnymi doprowadzili do tego, że organy podatkowe przestały już przyjmować, że każde podjęcie kontrahenta poczęstunkiem jest przejawem reprezentacji. Nadal jednak czynnikiem ryzyka jest wystawność poczęstunku i reprezentacyjny charakter spotkania.

Przykład

Przedstawiciele spółki zorganizowali spotkanie z potencjalnym klientem. W czasie spotkania, Continue reading

Czytaj więcej...