VAT w działalności sezonowej – lody i sorbety

Działalność sezonowa jest rozliczana w VAT na ogólnych zasadach. Jednak ze względu na jej specyfikę, tj. przerwy w prowadzeniu, nasuwają się liczne wątpliwości, np. jak liczyć limit zwolnienia. Ponadto w działalności sezonowej dominują czynności, które można opodatkować stawkami obniżonymi, gdy nie korzystamy ze zwolnienia. W wielu Continue reading

Czytaj więcej...

Odroczenie terminu obowiązkowego stosowania kas rejestrujących w myjniach samochodowych

O trzy miesiące przesunięto termin obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin to 1 października 2022 r. Odroczenie nie wyklucza wcześniejszego zainstalowania kas rejestrujących.

Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Continue reading

Czytaj więcej...

Grupy VAT dopiero w 2023 r.

Grupy VAT to nowa instytucja, która miała wejść w życie od 1 lipca 2022 r. i pozwolić na wspólne rozliczenie VAT powiązanych podmiotów. Termin wejścia w życie tych przepisów zostanie przesunięty na 2023 r. Przy okazji tej nowelizacji zostaną również wprowadzone zmiany doprecyzowujące w przepisach Continue reading

Czytaj więcej...

Obowiązkowa integracja terminali płatniczych z kasami online od 2025 r.

Został przesunięty termin w jakim podatnicy, którzy ewidencjonują obrót na kasie online, mają obowiązek zapewnić integrację terminala płatniczego z tą kasą. Taki obowiązek będzie istniał dopiero od 2025 r. Jednocześnie od 1 lipca 2022 r. został wprowadzony zastępczy obowiązek raportowania o transakcjach do KAS, który będzie dotyczył jednak wyłącznie Continue reading

Czytaj więcej...

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej już z uwzględnieniem różnic remanentowych

Na skutek licznych postulatów przedsiębiorców wreszcie doszło do zmian w Polskim Ładzie, a mianowicie do możliwości uwzględnienia różnic remanentowych w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Nowelizacja przepisów ma na celu usunięcie błędów, jakie zostały popełnione przy tworzeniu uregulowań Polskiego Ładu. Za jeden z takich błędów uważa się właśnie kwestię Continue reading

Czytaj więcej...

Nowe Rozporządzenie dotyczące sprawozdań finansowych

Resort finansów informuje o nowym Rozporządzeniu dotyczącym sprawozdań finansowych składanych przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe.

Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 8 kwietnia 2022 r. wyznaczył Naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przyjmowania i obsługi Continue reading

Czytaj więcej...

Wynajem nieruchomości mieszkalnych samorządom bez VAT

Minister Finansów wydał rozporządzenie, dzięki któremu od 10 maja 2022 r. wynajem, dzierżawa nieruchomości mieszkalnych, na własny rachunek, na rzecz JST, ich jednostek organizacyjnych i jednoosobowych spółek JST – korzysta ze zwolnienia z VAT. Ze zwolnienia można korzystać pod warunkiem, że usługi są przeznaczane na dalszy wynajem lub dzierżawę tych nieruchomości Continue reading

Czytaj więcej...

lHandel samochodami używanymi w procedurze VAT marża – wszystko co musi wiedzieć sprzedawca

Przedsiębiorcy zajmujący się autohandlem mogą sprzedawać używane samochody w procedurze VAT marża – towary używane.

To atrakcyjna, szczególna, procedura opodatkowania. W procedurze marży opodatkowana jest nie pełna cena sprzedaży a jedynie marża uzyskana na transakcji. Wartość podatku należnego VAT obliczana jest metodą „w stu”.

W celu zastosowania Continue reading

Czytaj więcej...