ZUS – okno transferowe 2024 r.

Od 1 kwietnia 2024 r. do 31 lipca 2024 r. ZUS otwiera kolejne „okno transferowe”. Po raz kolejny można zdecydować, gdzie ma trafiać część składki emerytalnej – na subkonto w ZUS czy do OFE. OFE, czyli Otwarty Fundusz Emerytalny pozwala zbierać dodatkowe środki na emeryturę.

Jaki jest podział składki emerytalnej Continue reading

Czytaj więcej...

Sprzedaż przez internet pod lupą fiskusa. Na co będą musieli uważać podatnicy od 1 lipca 2024 roku?

13 lutego 2024 r. Ministerstwo Finansów opublikowało kolejny już projekt ustawy nowelizującej ustawę o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektóre inne ustawy. Nowelizacja ta ma na celu wprowadzenie do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Rady (UE) 2021/514 z dnia 22 marca 2021 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy Continue reading
Czytaj więcej...

Brak możliwości skorzystania ze zwolnienia z VAT przez przedsiębiorcę

Ustawa o VAT przewiduje możliwość skorzystania ze zwolnienia z VAT przy prowadzeniu działalności gospodarczej, ale określa również katalog czynności, przy wykonywaniu których rejestracja do VAT jest obowiązkowa.

Definicja działalności gospodarczej dla celów VAT

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w Continue reading

Czytaj więcej...

Świadczenia urlopowe w 2024 roku

Świadczenie urlopowe w rozumieniu przepisów o ZFŚS może być wypłacane jedynie przez nietworzących ZFŚS pracodawców zatrudniających poniżej 50 pracowników. Przy większym zatrudnieniu wypłacanie takiego rodzaju świadczenia nie będzie wypłacaniem tego „ustawowego” świadczenia, co oznacza, że przekazywane w związku z tym kwoty pracownikom nie byłyby wolne od składek „na ZUS”. W 2024 r. Continue reading
Czytaj więcej...

Rząd przyjął projekt o raportowaniu sprzedaży przez internet

Operatorzy platform internetowych będą przekazać szefowi KAS informacje o sprzedających w internecie – zakłada przyjęty we wtorek projekt ustawy wdrażającej dyrektywę DAC7. Ustawa ma wejść w życie zasadniczo 1 lipca 2024 r. Raportowaniu nie będą podlegały dane sprzedawców, którzy w ciągu roku dokonali mniej niż 30 transakcji, a ich łączne Continue reading

Czytaj więcej...

Przekazanie darowizn na organizacje pożytku publicznego – korzyści podatkowe

Osoby przekazujące darowizny określone w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mają możliwość odliczenia od dochodu kwot przekazanych darowizn, co czasem znacząco może wpłynąć na wysokość podatku. Jednymi z prawdopodobnie najpopularniejszych darowizn są te przekazane na organizacje pożytku publicznego (OPP). W jaki sposób i kto może skorzystać z odliczenia? Continue reading
Czytaj więcej...

Nadchodzą zmiany w ustawie o rachunkowości dla niektórych podmiotów – kto, kiedy i na co powinien zwrócić uwagę?

20 marca 2024 r. Sejm uchwalił nowelizację przepisów ustawy o rachunkowości. Na nadchodzące zmiany powinny zwrócić uwagę przede wszystkim największe międzynarodowe firmy, bowiem to na nie nowelizacja nakłada nowe obowiązki informacyjnie w zakresie podatku dochodowego. Największe podmioty będą musiały sporządzać i udostępniać do publicznej wiadomości sprawozdania dotyczące podatku Continue reading
Czytaj więcej...

Kolejna preferencja podatkowa w CIT – ulga na ekspansję

Ulga na ekspansję ma na celu zachęcenie podatników podatku dochodowego od osób prawnych do ponoszenia wydatków ukierunkowanych na zwiększenie przychodów ze sprzedaży oferowanych produktów. Mogą z niej skorzystać firmy, które ponoszą wydatki np. na działania marketingowo–informacyjne, rejestrację znaków towarowych, przystosowanie opakowań produktów do wymagań określonego klienta. Przygotowując roczne rozliczenie podatkowe, podatnicy Continue reading
Czytaj więcej...

Usługi kompleksowe a skutki podatkowe w VAT

Jednolite i kompleksowe są tylko te świadczenia, które są ściśle ze sobą związane, tworzą w aspekcie gospodarczym jedną całość, a ich rozdzielenie miałoby charakter sztuczny. Odpowiednie wyodrębnienie usługi głównej i innych usług względem niej pomocniczych jest kluczowe w kontekście ich opodatkowania jedną stawką VAT właściwą dla usługi głównej.

O usłudze kompleksowej Continue reading

Czytaj więcej...

Kontynuacja ulgi B+R, czyli o co chodzi z innowacyjnymi pracownikami?

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych prowadzący działalność badawczo–rozwojową mają możliwość w ramach ulgi B+R odliczyć koszty kwalifikowane od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym. Często jednak zdarza się, że podatnicy nie mają możliwości odliczenia poniesionych kosztów – zarówno w roku ich poniesienia jak i w latach kolejnych – z uwagi Continue reading
Czytaj więcej...