Informacja ZUS w sprawie podstawy wymiaru składek w 2022 r. dla niektórych grup ubezpieczonych

ZUS opublikował informację w sprawie podstawy wymiaru składki oraz kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2022 r. dla niektórych grup ubezpieczonych.

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2022 r. dla:

  1. osób, które prowadzą pozarolniczą działalność albo korzystają z ulgi na start i osiągają przychody z działalności gospodarczej oraz stosują opodatkowanie w formie Continue reading
Czytaj więcej...

Podpisywanie sprawozdań finansowych – zmiana od 1 stycznia 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. nastąpiła zmiana w zakresie podpisywania sprawozdania finansowego poprzez umożliwienie dokonania tej czynności przez co najmniej jednego członka organu wieloosobowego.

Do tej pory sprawozdania finansowe musiały być podpisane elektronicznie (kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) przez wszystkich członków zarządu, Continue reading

Czytaj więcej...

Pracodawca powinien sprawdzić, czy nadal ma status mikroprzedsiębiorcy

Mikroprzedsiębiorca, któremu wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację o niedokonywaniu wpłat do PPK, nie wdraża tego programu. Wyłączenie to nie jest bezterminowe. Warunkiem posiadania statusu mikroprzedsiębiorcy jest spełnienie przynajmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych kryterium zatrudnienia i przynajmniej jednego z dwóch kryteriów finansowych.

Mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym Continue reading

Czytaj więcej...

Zbieg tytułów ubezpieczeń w Polskim Ładzie

Jeżeli przedsiębiorcy jednocześnie uzyskują przychody z prowadzonej działalności oraz z innych źródeł to dochodzi do zbiegu tytułów ubezpieczenia. Ma to wpływ na obowiązek opłacania przez niego składek na ubezpieczenia.

 

Składki w 2022 r.

Od 2022 r. nie zmieniają się zasady opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz chorobowe osób prowadzących działalność gospodarczą. Continue reading

Czytaj więcej...

Polski Ład: Nowe zasady ustalania ryczałtów z tytułu używania samochodów służbowych dla celów prywatnych

Do końca 2021 r. wysokość ryczałtu ustalanego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego również do celów prywatnych była uzależniona od pojemności silnika. Dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3 ryczałt wynosił 250 zł, a dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3 – 400 zł.

PO ZMIANIE >> Continue reading

Czytaj więcej...

Kolejna tarcza antykryzysowa od 17 stycznia 2022 r.

Przedsiębiorcy z branży rozrywkowej będą mogli wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za grudzień 2021 r., a także skorzystać ze świadczenia postojowego maksymalnie 6 razy.

Kto może skorzystać z pomocy?

Tarcza antykryzysowa, która zacznie obowiązywać od 17 stycznia 2022 r. przewiduje:

  • zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Continue reading
Czytaj więcej...

Polski Ład a umowy zlecenia

W Polsce jest ok. 1,7 mln osób, których głównym źródłem przychodów w ciągu roku jest (zgodnie z definicją PIT) „działalność wykonywana osobiście” czyli np. umowa zlecenia, umowa o dzieło.

Kto zyskuje na Polskim Ładzie – umowa zlecenie (wyłączne źródło przychodu)

Wynagrodzenie miesięczne (zł brutto)
do 1450 zł neutralny Continue reading
Czytaj więcej...

Polski Ład: Ulga dla pracujących seniorów – co się zmienia w 2022 r.

Pracujący seniorzy, którzy czasowo zrezygnują z pobierania emerytury, będą zwolnieni z PIT do ok. 85,5 tys. zł. Dodatkowo ci, którzy rozliczą się na skali podatkowej, skorzystają też z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł.

Doświadczeni seniorzy, którzy mimo nabycia uprawnień do emerytury czasowo zrezygnują z jej pobierania i pozostaną aktywni Continue reading

Czytaj więcej...

Zmiana zasad poboru zaliczek na PIT

Uwaga!

Rozporządzenie obowiązujące od soboty wprowadza zupełnie nowe zasady ustalania zaliczek na podatek dochodowy oraz przesuwa ich pobór w czasie, ale ich nie umarza.

 

Co nowe rozporządzenie oznacza dla pracodawców?

Wprowadzone zmiany to dodatkowe obowiązki dla pracodawców:

  • rozporządzenie wprowadza kolejny wniosek (oświadczenie o rezygnacji ze stosowania rozporządzenia) Continue reading
Czytaj więcej...