Do dostaw dań gotowych na wynos – 5 proc. stawka VAT

W kolejnych dziewięciu wyrokach z dnia 19 października 2021 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił argumentację Rzecznika MŚP i potwierdził, że do dostaw dań gotowych na wynos – winna być stosowana 5 proc. stawka podatku VAT.

W postępowaniach sądowo-administracyjnych toczących się przy udziale Rzecznika MŚP, Continue reading

Czytaj więcej...

Zmiany w składce wypadkowej

Od 18 września 2021 r. obowiązują pierwsze zmiany przepisów w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Znowelizowane przepisy zmieniają kilka reguł dotyczących ustalania stopy procentowej składki wypadkowej.

Nowe zasady wyznaczania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

PRZYKŁAD

Firma z Pabianic zajmująca się działalnością budowlano-remontową na rok składkowy Continue reading

Czytaj więcej...

Tylko wynajem na cele mieszkaniowe najemcy jest zwolniony z VAT

Usługa najmu lokalu mieszkaniowego jest zwolniona z VAT w przypadku gdy najemca zaspokaja w ten sposób własne potrzeby mieszkaniowe, tj. zamierza zamieszkiwać w wynajętym lokalu.

Zwolnienie z VAT nie obejmuje natomiast przypadków gdy lokal służy najemcy do realizacji innych celów niż zaspokojenie jego własnych potrzeb mieszkaniowych, np. do dalszego wynajmowania lub udostępniania Continue reading

Czytaj więcej...

Zmiany do ustawy systemowej, emerytalnej, zasiłkowej i wypadkowej

Zmiana ustawowa (art.) Przed zmianą Po zmianie Termin wejścia w życie Skutek zmiany
Art. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Osoby, które współpracują z przedsiębiorcą korzystającym z „ulgi na start” nie podlegały dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu Osoby, które współpracują z przedsiębiorcą korzystającym z „ulgi na start” mogą przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego 18.09.2021 Continue reading
Czytaj więcej...

Kasa fiskalna – kiedy i co rejestrować

Kasa fiskalna - kiedy i co
                   rejestrować i czy czasami można
                   nie rejestrować?
Kasa fiskalna – kiedy i co rejestrować i czy czasami można nie rejestrować?
Przedsiębiorcy, którzy sprzedają towary lub usługi osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej lub rolnikom ryczałtowym (czyli dokonującym dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącym usługi rolnicze, korzystającym ze zwolnienia w podatku VAT) mogą Continue reading
Czytaj więcej...

Rodzina współpracująca z przedsiębiorcą

Rodzina współpracująca z
                   przedsiębiorcą korzystającym z
                   ulgi na start może przystąpić do
                   dobrowolnego ubezpieczenia
                   chorobowego
Rodzina współpracująca z przedsiębiorcą korzystającym z ulgi na start może przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
Od 18.09.2021 r. osoby współpracujące z przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną, korzystającym z ulgi na start, które są objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi, mogą zostać objęte na swój wniosek dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.

 

Kim jest Continue reading

Czytaj więcej...

Jak będziemy wystawiać faktury w 2022 r.

W 2022 r. podatnicy będą mieli wybór, jak fakturować swoją sprzedaż. Będą mogli pozostać przy dotychczasowym systemie fakturowania (faktury papierowe lub elektroniczne w dowolnym formacie) albo skorzystać z nowych zasad, czyli wystawiać ustrukturyzowane faktury za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF). Będzie możliwe także stosowanie Continue reading

Czytaj więcej...

33 miesiące i 3 umowy, czyli limity umowy terminowej

Pracodawcę podpisującego z pracownikiem umowę o pracę na czas określony, zgodnie z Kodeksem pracy, obowiązują limity czasowe oraz ilościowe. Umowa terminowa, która przekroczy 33 miesiące lub zostanie zawarta więcej niż 3 razy, automatyczne przekształci się w umowę bezterminową.

Nie są to jednak przepisy obowiązujące w każdym możliwym przypadku. Prawo pracy Continue reading

Czytaj więcej...

Co wybrać – zarząd czy radę dyrektorów w PSA

Założyciele prostej spółki akcyjnej (PSA) już w momencie zawierania umowy spółki stają przed poważnym dylematem – jaki organ zarządzający ustanowić, zarząd czy radę dyrektorów. Należy przy tym pamiętać, że ustanowienie jednego z tych organów jest obligatoryjne. Wybór założycieli (akcjonariuszy) zaważy na tym, jakie uprawnienia i obowiązki będzie Continue reading

Czytaj więcej...