REZYGNACJA Z URLOPU MACIERZYŃSKIEGO PO WYKORZYSTANIU 8 TYGODNI – WARUNEK

Rezygnacja pracownicy po 8 tygodniach wykorzystania urlopu macierzyńskiego jest dopuszczalna wyłącznie w sytuacji, gdy osoba ta posiada orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, a opiekę nad dzieckiem przejmuje ojciec dziecka lub inny członek najbliższy rodziny będący pracownikiem lub osobą ubezpieczoną, przerywając działalność zarobkową.