Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2023 r.

W 2023 r. kwotę ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2023 ustalono na 208 050 zł. Podstawa składek emerytalno-rentowych nie może być w 2023 r. wyższa od trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej ustalonej na dany rok kalendarzowy (w 2023 r. 6935 zł).

Ustalono roczną podstawę Continue reading

Czytaj więcej...

Komu pracodawca musi zapewnić posiłki i napoje profilaktyczne w okresie zimowym

W okresie zimowym pracodawca musi zapewniać posiłki profilaktyczne pracownikom, którzy wykonują na otwartej przestrzeni prace związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet. Za okres zimowy uważa się czas Continue reading

Czytaj więcej...

Nie można refakturować kosztów hotelu w Niemczech na uczestników spotkania z polskim VAT

Pracownik przywiózł fakturę za hotel w Niemczech z delegacji, na której byli pracownicy innych spółek z grupy. Faktura została wystawiona z niemieckim VAT 19%. Jak refakturować ten koszt na pozostałe spółki z polski i z UE? Czy można refakturować taką usługę z polskimi stawkami VAT bez rejestracji do VAT w Niemczech?

Nie, nie można refakturować kosztów pobytu Continue reading

Czytaj więcej...

Ile można wypłacić z PPK na wkład własny i w przypadku choroby

Uczestnictwo w PPK daje możliwość skorzystania ze zgromadzonych środków – bez żadnych konsekwencji – na wkład własny przy kredycie hipotecznym i w przypadku choroby.

Podstawowym zadaniem Pracowniczych Planów Kapitałowych jest długoterminowe oszczędzanie na przyszłość. Program pozwala także wypłacić zgromadzone środki na dwa cele szczególne – w sytuacji wniesienia wkładu Continue reading

Czytaj więcej...

Podmioty lecznicze mogą korzystać ze zwolnienia z akcyzy, nabywając wyroby gazowe

W oświadczeniu odbiorcy o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego, które stanowi załącznik do Kompleksowej umowy dostarczania paliwa gazowego, podajemy udział procentowy przeznaczenia paliwa gazowego na cele opałowe przez określone podmioty. Czy takie podmioty, jak: apteka, praktyka lekarska specjalistyczna, miejska biblioteka publiczna oraz miejski ośrodek kultury, Continue reading

Czytaj więcej...

Dziennikarz sprzedający swoje artykuły w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie może stosować 50% kosztów autorskich

Dziennikarz ma zamiar rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmującej m.in. pisanie artykułów. Chce je sprzedawać zewnętrznym podmiotom, przenosząc do nich prawa autorskie. Czy w tej sytuacji może stosować 50% koszty uzyskania przychodów?

Nie. Ustawa o PIT wyraźnie stanowi, że do przychodów z działalności gospodarczej nie mają zastosowania koszty związane m.in. z przeniesieniem praw autorskich.

Czytaj więcej...

Obligacje BGK i PFR wyłączone z podatku bankowego

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych oraz ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska. Projekt zakłada m.in., że dodatkowe wydatki wynikające z agresji Rosji na Ukrainę i w efekcie rosnących cen energii i inflacji nie będą ograniczone stabilizującą regułą wydatkową Continue reading

Czytaj więcej...

Jak sprawdzić stan rachunku PPK

Każdy pracownik, oszczędzający w PPK, ma założony prywatny, imienny rachunek w instytucji finansowej, wybranej przez jego pracodawcę. Jak sprawdzić, ile oszczędności mamy na rachunku PPK?

Jak każdy rachunek, również rachunek PPK to informacja o tym, ile środków posiadamy. Dodatkowo w przypadku PPK otrzymamy także informację, jaką kwotę wpłaciliśmy Continue reading

Czytaj więcej...