Opłata za parking razem z VAT, ale czy zawsze?

Korzystanie z parkingów będących własnością jednostek samorządu terytorialnego wiąże się z ponoszeniem opłat parkingowych (w wyznaczonych miejscach), ale często również z opłatami dodatkowymi, np. w związku z przedłużającym się postojem samochodu czy nieprzestrzeganiem regulaminu parkingu. W takich sytuacjach może pojawić się pytanie – co z podatkiem VAT? Czy gminy, które prowadzą działalność opodatkowaną Continue reading
Czytaj więcej...

Od marca zmiany w ulgach podatkowych – brak spłat ratalnych pod lupą organów samorządowych

24 marca 2024 r. wejdą w życie nowe przepisy, istotne z punktu widzenia stosowania przez organy podatkowe (w tym wójtów/burmistrzów/prezydentów miast) ulg podatkowych. Chodzi o „automatyczną” utratę mocy wiążącej decyzji wydanych przez organy samorządowe w przypadku, kiedy podatnik nie realizuje warunków spłaty ratalnej czy spłaty odroczonych należności. Warto Continue reading
Czytaj więcej...

Ulgi podatkowe w PIT za 2023 r. W jaki sposób się przygotować do zeznań rocznych

Jakie dokumenty powinni przygotować oraz przekazać osobom odpowiedzialnym za rozliczenie podatku dochodowego podatnicy, by maksymalnie obniżyć wysokość podatku za rok 2023?

Gdy mowa o sytuacjach, w których występuje odstępstwo od standardowego wyliczania dochodu (tj. przychód minus koszty), można wyróżnić trzy kategorie: preferencyjne reguły opodatkowania, odliczenia od dochodu oraz odliczenia od podatku.

Preferencyjne reguły Continue reading

Czytaj więcej...

Od 20 maja 2024 r. więcej wyrobów tytoniowych w systemie Track&Trace

Track&Trace to system śledzenia wyrobów tytoniowych. Rejestracja w systemie jest częścią unijnego systemu śledzenia ruchu i pochodzenia tych produktów. Dotychczas systemem Track&Trace objęte były papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów. Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych zostanie rozszerzony – do systemu zostaną Continue reading
Czytaj więcej...

Ulga termomodernizacyjna, czyli możliwość odliczenia wydatków na ocieplenie domu w rocznym zeznaniu podatkowym

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać podatnicy PIT rozliczający się:
  • według skali podatkowej (12 proc. i 32 proc.),
  • podatkiem liniowym 19 proc.,
  • w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

będący właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych i ponoszącymi w roku podatkowym wydatki na termomodernizację tego budynku.

Przez domy Continue reading

Czytaj więcej...

Ulgi podatkowe w CIT za 2023 r. Jak się przygotować do rozliczenia rocznego na przykładzie wybranych preferencji

Podatnicy powinni pamiętać, że istnieje możliwość obniżenia rocznego zobowiązania podatkowego wynikającego z zeznania CIT-8 o ustawowo określone ulgi i odliczenia. By jednak prawidłowo zastosować wskazane preferencje, konieczne jest ich odpowiednie udokumentowanie i wykazanie, że podatnik faktycznie miał do tego prawo. W jaki sposób więc należy przygotować się do rozliczenia rocznego, by móc Continue reading
Czytaj więcej...

Limit przychodów a zawieszenie świadczeń dla rencistów i emerytów

15 listopada 2023 r. w Monitorze Polskim pod poz. 1227 opublikowano Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 13 listopada 2023 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2023 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent.

Prawo do emerytury, renty z Continue reading

Czytaj więcej...

Ulga 4+, czyli korzyści podatkowe dla dużych rodzin

Tzw. „ulga 4+” polega na zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych określonych przychodów podatników, którzy w roku podatkowym wychowywali co najmniej czworo dzieci. Została wprowadzona przepisami Polskiego Ładu i po raz pierwszy miała zastosowanie do przychodów osiągniętych w 2022 roku. Kwota przychodów, które podlegają zwolnieniu w ramach ulgi 4+ Continue reading
Czytaj więcej...

Ulga na dziecko w rocznym rozliczeniu PIT

Ulga na dziecko, tzw. ulga prorodzinna przysługuje:
  • rodzicom,
  • opiekunom prawnym,
  • osobom pełniącym funkcję rodziny zastępczej,

opodatkowanym według skali podatkowej (12 proc. i 32 proc.).

Ulga nie przysługuje, jeśli podatnik jest opodatkowany podatkiem liniowym 19 proc. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub zryczałtowanym podatkiem Continue reading

Czytaj więcej...