Weszły w życie przepisy o nieważności decyzji administracyjnych

Jeśli od decyzji administracyjnej minęło 30 lat nie wszczyna się postępowania w sprawie jej zakwestionowania – stanowią przepisy, które weszły w życie. Niezakończone postępowania w sprawie nieważności decyzji, wszczęte po 30 latach od ich ogłoszenia, zostają umorzone.

Głośna nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego ostatecznie została uchwalona 11 sierpnia, gdy Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do tych regulacji.

Zgodnie z zapisami nowelizacji nie stwierdza się nieważności decyzji administracyjnej – z przyczyny na przykład wydania jej z rażącym naruszeniem prawa – jeśli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 10 lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne.

„Oznacza to, iż ustawa dokonuje rozszerzenia dotychczasowego zakresu regulacji, dotyczącego możliwości stwierdzania nieważności decyzji” – wskazywano po podpisaniu ustawy przez prezydenta. Poprzednio w odniesieniu do decyzji, które zostały wydane bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, nie obowiązywał żaden okres, po którym brak było możliwości stwierdzania ich nieważności. W takiej sytuacji można nadal jednak orzec, iż decyzję wydano z naruszeniem prawa.

Natomiast, jak stanowi kolejny przepis, jeśli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło 30 lat, to w ogóle nie wszczyna się postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji.

Jak przewidziano w nowelizacji do trwających postępowań administracyjnych mają być stosowane już zmienione przepisy. Postępowania administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczęte po upływie 30 lat od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji i niezakończone przed wejściem nowelizacji w życie umarza się z mocy prawa.

Źródło: PAP