Składka zdrowotna dla przedsiębiorców w 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy będą ustalać składkę zdrowotną indywidualnie. Jej podstawa (lub stopa procentowa) będzie uzależniona od formy opodatkowania oraz od uzyskanego dochodu. Minimalna kwota składki zdrowotnej wyniesie 270,90 zł (9% minimalnego wynagrodzenia za pracę).

W zależności od tego jaką formę opodatkowania wybiorą w 2022 r. przedsiębiorcy, będą opłacać składkę zdrowotną w różnej wysokości. Stawka procentowa tej składki będzie uzależniona od przychodu albo dochodu a także od minimalnego wynagrodzenia.

Przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej (na zasadach ogólnych)  będą płacili składkę zdrowotną w wysokości 9% faktycznie uzyskiwanych dochodów.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą i opłacających podatek liniowy składka zdrowotna wyniesie 4,9% podstawy wymiaru. Jednak jej wysokość nie będzie mogła być niższa od kwoty  9%  minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2022 r. będzie to kwota 270,90 zł).

W przypadku osób rozliczających się ryczałtowo zmieni się sposób ustalania podstawy jej wymiaru. Sama wysokość procentowa się nie zmieni i będzie wynosiła 9%. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej będzie zależała od rocznego przychodu podatnika rozliczającego się ryczałtowo. Jeżeli:

  • roczny przychód wyniesie do 60 000 zł to podstawą składki zdrowotnej będzie 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku,
  • roczny przychód wyniesie od 60 000 zł do 300 000 zł – podstawą  składki zdrowotnej będzie 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku,
  • roczny przychód przekroczy 300 000 zł wówczas podstawą składki zdrowotnej będzie 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.

U podatników rozliczających się na karcie podatkowej, składka zdrowotna w wysokości 9% będzie liczona od minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2022 r. wyniesie 270,90 zł. Będzie ona dotyczyć tylko  tych przedsiębiorców którzy będą kontynuować tą formę opodatkowania. Od  2022 r. nie będzie  możliwy wybór karty podatkowej dla pozostałych przedsiębiorców.

Podstawa prawna:

art. 15 ust. 5-6, art. 89 ustawy z 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych –  ustawa oczekuje na podpis Prezydenta

Agata Pinzuł

specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych, redaktor „MONITORA księgowego