Polski Ład: Nowe terminy opłacania składek ZUS

W ustawie systemowej zmodyfikowano terminy przesyłania dokumentów rozliczeniowych i dokonywania zapłaty składek.

W wyniku zmian będą obowiązywały następujące terminy:

  • do 5 dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
  • do 15 dnia następnego miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną,
  • do 20 dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek (w tym przedsiębiorców opłacających składki na własne ubezpieczenia – obecnie jest to 10 dzień miesiąca).