Zatrudniasz pracownika – sprawdź czy nie jest dłużnikiem alimentacyjnym

Od roku obowiązują przepisy, które mają zapobiegać ukrywaniu zatrudnienia pracownika oraz jego rzeczywistych zarobków, w przypadku gdy jest on dłużnikiem alimentacyjnym. Natomiast od 1 grudnia 2021 r. zacznie funkcjonować Krajowy Rejestr Zadłużonych, w którym pracodawcy będą musieli weryfikować pracowników.

 

Krajowy Rejestr Zadłużonych
Z początkiem grudnia zacznie działać Krajowy Rejestr Zadłużonych. Wśród zamieszczanych tam danych pojawią się również informacje o osobach fizycznych:

  • wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
  • zalegających ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Ich zamieszczenie ma zapobiegać unikaniu płacenia alimentów na dziecko albo spłacania należności budżetu państwa, czyli wypłacanych przez państwo świadczeń alimentacyjnych.

 

Co to oznacza dla pracodawców?
Pracodawca zatrudniający pracownika powinien przed podpisaniem umowy sprawdzić czy nie widnieje on w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Jeżeli tego nie zrobi i zatrudni bez umowy dłużnika alimentacyjnego lub wypłaci mu wynagrodzenie wyższe niż wynikające z zawartej umowy o pracę, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych musi się liczyć z sankcjami karnymi.

Od 1.12.2021 r. na pracodawcę lub osobę działającą w jego imieniu, który:

  • nie potwierdza na piśmie zawartej umowy o pracę przed dopuszczeniem do pracy pracownika ujawnionego w Krajowym Rejestrze Zadłużonych,
  • w sposób nieuczciwy wypłaca wynagrodzenie wyższe niż wynikające z zawartej umowy o pracę, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych pracownikowi ujawnionemu w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

może zostać nałożona sankcja w postaci kary grzywny od 1500 zł do 45.000 zł.

Uwaga!Od 1.12.2021 r. pracodawca będzie mógł sprawdzić w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, czy kandydat do pracy lub pracownik jest dłużnikiem alimentacyjnym.

Przeglądanie Krajowego Rejestru Zadłużonych będzie możliwe za pośrednictwem Internetu. W Biuletynie Informacji Publicznej zostanie podany adres, pod którym w sieci Internet dostępny będzie Rejestr.

Podstawa prawna:

  • art. 2 ust. 1 pkt 4art. 12 ust. 1 ustawy z 6.12.2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1909 ze zm.),
  • art. 3art. 10 ustawy z 6.12.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (Dz.U. poz. 2432),
  • art. 281 § 2art. 282 § 3 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).