Limit płatności gotówkowych w 2022 r. NADAL wynosi 15.000 zł.

Polski Ład – ciągłe zmiany…

Informowaliśmy Państwa, iż w roku 2022 r. będą obowiązywały nowe ograniczenia w obrocie gotówką.

Pakietem ustaw Polski Ład wprowadzono pierwotnie następujące limity:

  • transakcje realizowane z przedsiębiorcami – limit obrotu gotówkowego 8000 zł,
  • transakcje realizowane z osobami fizycznymi – limit obrotu gotówkowego 20.000 zł.

Nowe limity zostały przesunięte w czasie o rok. Ustawodawca odroczył wskazane przepisy w czasie do 1 stycznia 2023 r. 

Ustawodawca ostatecznie zdecydował iż w 2022 r. – jedyny limit, który będzie obowiązywał to limit w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami i wynosi on tak jak w latach poprzednich – 15.000 zł.
Ustawodawca postanowił, iż wskazane na wstępie nowe limity – 8000 zł dla B2B i 20.000 zł dla B2C – będą obowiązywały od 2023 r.

Zatem, w 2022 r. – rozliczamy się w gotówce – „po staremu”.

 

Stan prawny na 2022 r.  

Transakcje realizowane z osobami fizycznymi – mogą być regulowane w gotówce bez względu na kwotę.

Dotyczy to zarówno przyjmowania płatności, jak i regulowania zobowiązań.

Przykład

Zakup samochodu osobowego od przysłowiowego Jana Kowalskiego na podstawie umowy kupna sprzedaży – za kwotę 50.000 zł może być uregulowany w gotówce. 

 

Transakcje realizowane z innymi przedsiębiorcami – mogą być regulowane w gotówce tylko do kwoty 15.000 zł.

Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z działalnością gospodarczą w przypadku gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł może być realizowane wyłącznie za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy.

Przykład

Zakup samochodu do firmy, w sytuacji gdy dostawcą jest komis samochodowy za kwotę 50.000 zł musi być uregulowany poprzez wykonanie przelewu. 

Ważne!  Sankcją za naruszenie obowiązku płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy jest brak możliwości zaksięgowania wydatku w koszty podatkowe.  Dochodzi zatem, tu do sytuacji, iż wydatek jest poniesiony (zapłacony), przedsiębiorca dysponuje fakturą zakupu, ale nie może jej ująć w kosztach podatkowych.

 

Podstawa prawna:

  • art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162).

Publikacja: 25.01.2022 r.