Znamy już wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorców na ryczałcie

Od 2022 r. przedsiębiorcy opłacają składkę zdrowotna na nowych zasadach. W dniu 21 grudnia 2022 r. opublikowano obwieszczenie, które pozwoli na ustalenie wysokości składek zdrowotnych dla ryczałtowców.

Składka zdrowotna w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stanowi 9% podstawy wymiaru składki. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców, którzy stosują opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stanowi:

1) kwota odpowiadająca 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, jeżeli osiągnięte przychody z działalności nie przekroczyły w tym okresie kwoty 60.000 zł;

2) kwota odpowiadająca 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, jeżeli osiągnięte przychody z działalności przekroczyły w tym okresie kwoty 60.000 zł i nie przekroczyły kwoty 300.000 zł;

3) kwota odpowiadająca 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, jeżeli osiągnięte przychody z działalności przekroczyły w tym okresie kwoty 300.000 zł.

W dniu 21 stycznia opublikowano obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2021 r., a zatem możliwe jest ustalenie wysokości tych składek.

Tym samym w roku 2022 przedsiębiorcy zapłacą za każdy miesiąc składkę zdrowotną w zależności od osiąganego przychodu jak poniżej:

Przychód roczny Składka zdrowotna
do 60.000 zł 335,94 zł
od 60.000 zł do 300.000 zł 559,89 zł
powyżej 300.000 zł 1007,81 zł

Przedsiębiorca będzie więc w miesiącach, w których jego przychód nie przekroczył 60.000 zł opłacał składkę zdrowotną w wysokości 335,94 zł, a od miesięcy kiedy przekroczy kolejny próg będzie płacić wyższą składkę.

 

Przykład 1

W styczniu 2022 r. przedsiębiorca miał przychód w wysokości 20.000 zł. Przedsiębiorca wybrał opłacanie składek według danych bieżących.

Miesiąc Przychód Przychód od początku roku Składka zdrowotna
Styczeń 20.000 zł 20.000 zł 335,94 zł
Luty 20.000 zł 40.000 zł 335,94 zł
Marzec 30.000 zł 70.000 zł 559,89 zł

I tak kolejne miesiące analizujemy narastająco.

 

Po zakończonym roku przedsiębiorca będzie ustalał według jakiego progu powinien mieć opłacone składki za wszystkie miesiące, tj. jaki jest jego cały przychód za rok 2022 i dokona dopłaty w ciągu miesiąca (lub do 20 marca) od upływu terminu złożenia zeznania rocznego.

Jeśli natomiast pojawi się nadpłata, wtedy będzie mógł do końca maja 2023 r. złożyć wniosek o zwrot nadpłaconych składek. Po tym terminie wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Uwaga!Przedsiębiorcy mają też możliwość wyboru opłacania składek według wysokości składki opierając się na przychodzie z roku poprzedniego, pod warunkiem, że w roku 2021 prowadzili działalność przez cały rok (niezależnie od tego, czy byli na ryczałcie czy np. na skali podatkowej).

 

W przypadku zastosowania tego uproszczenia przedsiębiorcy płacą cały rok płacą taką samą składkę, opierając się na założeniu przychodu z poprzedniego roku, a w 2023 r. dopłacają lub wnioskują o zwrot różnicy, jeśli założenie okaże się niezgodne z przychodem z roku 2022.

Zobacz:

Oświadczenie do celów ustalenia podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla osób opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

 

Przykład 2

W roku 2021 przedsiębiorca osiągnął przychód w wysokości 120.000 zł.

W roku 2022 przedsiębiorca jest opodatkowany na ryczałcie i płaci składkę na podstawie danych z roku poprzedniego.

Przedsiębiorca płaci więc co miesiąc składkę w wysokości 559,89 zł. Za cały rok łącznie zapłaci 6718,68 zł.

Jednocześnie w roku 2022 okazuje się, że jego przychód wyniósł 310.000 zł. Składki przedsiębiorcy powinny zatem wynieść 12.093,72 zł.

Przedsiębiorca w marcu 2023 r. musi zatem dopłacić różnicę, tj. kwotę 5375,04 zł.

 

Przykład 3

W roku 2021 przedsiębiorca osiągnął przychód w wysokości 120.000 zł.

W roku 2022 przedsiębiorca jest opodatkowany na ryczałcie i płaci składkę na podstawie danych z roku poprzedniego.

Przedsiębiorca płaci więc co miesiąc kwotę 559,89 zł. Za cały rok łącznie zapłacił 6718,68 zł.

Jednocześnie w roku 2022 okazuje się, że jego przychód wyniósł 31.000 zł. Składki przedsiębiorcy powinny zatem wynieść 4031,28 zł.

Przedsiębiorca w maju 2023 r. może zawnioskować o zwrot różnicy, tj. kwoty 2687,40 zł.

 

Podstawa prawna:

  • art. 81 ust. 2f ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.).

Publikacja: 24.01.2022 r.