Polski Ład: Czy oświadczenie PIT-2 złożone przed 2022 r. obowiązuje, czy trzeba złożyć nowe

Oświadczenie PIT-2 jest dokumentem uprawniającym pracodawcę do zmniejszenia zaliczki podatkowej obliczonej od wynagrodzenia pracownika. W stanie prawnym obowiązującym do końca 2021 r. niezłożenie tego oświadczenia nie było dla pracownika szczególnie dotkliwe, gdyż miesięczna kwota zmniejszająca podatek wynosiła 43,76 zł. Od 1 stycznia 2022 r. wynosi ona 425 zł. A zatem niezłożenie PIT-2 jest obecnie znacznie bardziej odczuwalne niż przed zmianą przepisów (wynagrodzenie przypadające do wypłaty jest zasadniczo niższe o 425 zł).