Myjnie samochodowe będą mogły korzystać z kas wirtualnych mających postać oprogramowania

Od 1 lipca 2022 r. obrót w myjniach samochodowych, w tym również samoobsługowych musi być obowiązkowo ewidencjonowany na kasie. W związku z tą zmianą MF umożliwił ewidencjonowanie obrotu w myjniach na kasach wirtualnych, mających postać oprogramowania.

MF, rozszerzył zakres czynności, które mogą być ewidencjonowane wirtualnych na kasach online mających postać oprogramowania o usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobne usługi (PKWiU 45.20.30.0), w tym świadczone przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej).

Zmiana ta jest spowodowana wprowadzeniem od 1 lipca 2022 r. obowiązku ewidencjonowania obrotu z tytułu tych czynności na kasie. Ze względu na specyfikę działalności stosowanie tradycyjnych kas nie jest możliwe. Dlatego umożliwiono stosowanie kas wirtualnych.

Zmiana wejdzie w życie 1 kwietnia 2022 r.

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Finansów z 11 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania – Dz.U. z 2022 r. poz. 619

Oprac. Joanna Dmowska