Myjnie samochodowe z obowiązkiem posiadania kas fiskalnych od 1 lipca

W związku z wprowadzeniem obowiązku stosowania od 1 lipca 2022 r. kas fiskalnych w myjniach samochodowych, w tym samoobsługowych, podatnicy będą mogli stosować specjalny rodzaj kas bezobsługowych, niezawierających drukarek fiskalnych. Do tych zmian zostaną dostosowane zasady wystawiania dokumentów fiskalnych (paragonów, raportów itp.), gdy podatnik będzie korzystał z nowego rodzaju kas.

Z dniem 1 lipca 2022 r. – w przypadku świadczenia usług mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0) – nie będzie można korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kas. Dotyczy to również myjni samoobsługowych. W związku z tą zmianą MF, ze względu na specyfikę tej działalności, umożliwił ewidencjonowanie obrotu w myjniach na kasach wirtualnych, mających postać oprogramowania. Zakres czynności, które mogą być ewidencjonowane na wirtualnych kasach online mających postać oprogramowania, został rozszerzony o usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobne usługi (PKWiU 45.20.30.0), w tym świadczone przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej).

W myjniach bezobsługowych podatnicy mogą użytkować kasy umieszczone w urządzeniach automatycznych, niezawierających drukarki. W związku z tym uregulowane zostaną zasady wystawiania dokumentów fiskalnych przy tego rodzaju kasach. Nowe rozwiązania będą mogły mieć także zastosowanie do wszystkich kas bezobsługowych umieszczonych w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów.

Należy pamiętać, że kasy wirtualne muszą być na stałe podłączone do Internetu, co wymaga zapewnienia takiego połączenia na myjni.