Zastaw skarbowy w 2023 r. – podwyżka wartości minimalnej

Z 13 900 zł (w 2022 r.) do 15 500 zł (w 2023 r.) podwyższono minimalną wartość, którą powinny mieć przedmioty obejmowane zastawem skarbowym. Przedmioty o niższej wartości nie mogą być obciążane zastawem.

W 2023 r. minimalna wartość poszczególnych rzeczy ruchomych lub zbywalnych praw majątkowych, które mogą być obciążane zastawem skarbowym będzie wynosić 15 500 zł (w 2022 r. byłą to kwota 13 900 zł). Wartość tę ustala się na dzień ustanowienia zastawu (art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa)

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa na rok 2023 – M.P. z 2022 r. poz. 774

Oprac. Ewa Sławińska