Roczne rozliczenie składki zdrowotnej

Przedsiębiorcy opłacający, począwszy od 1 stycznia 2022 r., składkę na ubezpieczenie zdrowotne od przychodu/dochodu z tytułu prowadzonej działalności, po raz pierwszy będą dokonywać rocznego rozliczenia tej składki. Zasadniczo rozliczeniu podlegać będzie okres od 1 lutego 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. (okres składkowy). Jest to nowy obowiązek dla tej grupy ubezpieczonych. Roczna podstawa składki zdrowotnej (w konsekwencji składające się na nią zasadniczo rozliczenia miesięczne) jest ustalana w zależności od formy opodatkowania przedsiębiorcy. Omawiany obowiązek dotyczy przedsiębiorców opodatkowanych: według skali podatkowej, w formie podatku liniowego, albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Rozliczenia rocznego składki zdrowotnej zobowiązany płatnik dokona na formularzu ZUS DRA za kwiecień 2023 r.

Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku

W przypadku zmiany formy opodatkowania za 2022 r. z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na podatek według skali, tj. w przypadku wstecznej zmiany zgłaszanej w terminie składania zeznania podatkowego za 2022 r., miesięczne składki na ubezpieczenie zdrowotne należne za 2022 r. należało rozliczać i opłacać na podstawie zasad obowiązujących dla formy opodatkowania przed jej zmianą, tj. dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Natomiast roczną składkę na ubezpieczenie zdrowotne należną za 2022 r. należy ustalać na podstawie zasad obowiązujących dla nowej formy opodatkowania, tj. dla skali podatkowej. W takim przypadku rozliczenia miesięczne nie podlegają korekcie.

W sytuacji zmiany formy opodatkowania od 1 lipca 2022 r., tj. rezygnacji ze zryczałtowanego podatku ewidencjonowanego na rzecz podatku według skali, roczną składkę na ubezpieczenie zdrowotne należną za rok składkowy rozpoczynający się 1 lutego 2022 r., ustala się odrębnie dla każdej formy opodatkowania i okresu, przez który podatnik ją stosował, tj.

● za okres styczeń – czerwiec 2022 r. – według zasad obowiązujących dla ryczałtu,

● za lipiec – grudzień 2022 r. – według zasad obowiązujących dla zasad ogólnych.