Wybrane stawki karty podatkowej na 2023 rok:

– szewc (jedynie naprawiający obuwie – tzw. szewstwo naprawkowe) bez pracowników, w miejscowości zamieszkałej przez 5-50 tys. mieszkańców zapłaci w 2023 roku 152 zł miesięcznie (w 2022 roku płaci 135 zł miesięcznie, w 2021 roku płacił 130 zł, w 2020 roku płacił 126 zł, w 2019 roku płacił 124 zł, w 2018 roku płacił 122 zł, w 2017, 2016 r, 2015 r. i w 2014 r. płacił 120 zł, w 2013 r. płacił 119 zł, w 2012 r. płacił 115 zł, w 2011 r. płacił 111 zł);

– tapicer bez pracowników, w miejscowości powyżej 50 tys. mieszkańców zapłaci w 2023 roku 362 zł miesięcznie (w 2022 roku płaci 320 zł miesięcznie, w 2021 roku płacił 308 zł, w 2020 roku płacił 298 zł miesięcznie, w 2019 roku płacił 292 zł miesięcznie, w 2018 roku płacił 288 zł, w 2017 r., 2016 r., 2015 r. i w 2014 r. płacił 283 zł, w 2013 r. płacił 281 zł, w 2012 r. płacił 271 zł, w 2011 r. płacił 261 zł);

– złotnik-jubiler bez pracowników, świadczący usługi dla ludności w miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców (także powyżej 50 tys. mieszkańców) zapłaci w 2023 r. 603 zł miesięcznie (w 2022 r. płaci 533 zł miesięcznie, w 2021 roku płacił 512 zł, w 2020 roku płacił 495 zł miesięcznie, w 2019 r. płacił 485 zł miesięcznie, w 2018 roku płacił 477 zł, w 2017 r., 2016 r., 2015 r. i w 2014 r. płacił 469 zł, w 2013 r. płacił 465 zł, w 2012 r. płacił 448 zł, w 2011 r. płacił 430 zł);

– krawcowa bez pracowników, w miejscowości zamieszkałej przez 5-50 tys. mieszkańców zapłaci w 2023 roku 179 zł miesięcznie (w 2022 roku płaci 158 zł miesięcznie, w 2021 roku płaciła 152 zł, w 2020 roku płaciła 147 zł miesięcznie, w 2019 roku płaciła 144 zł miesięcznie, w 2018 roku płaciła 142 zł, w 2017 r., 2016 r., 2015 r. i w 2014 r. płaciła 140 zł, w 2013 r. płaciła 139 zł, w 2012 r. płaciła 134 zł, w 2011 r. płaciła 129 zł);

– fryzjer damski w miejscowości zamieszkałej przez 5-50 tys. mieszkańców, z jednym pracownikiem, zapłaci w 2023 roku 467 zł miesięcznie (w 2022 roku płaci 413 zł miesięcznie, w 2021 roku płacił 397 zł, w 2020 roku płacił 384 zł miesięcznie, w 2019 roku płacił 377 zł, w 2018 roku płacił 371 zł, w 2017 r., 2016 r., 2015 r. i w 2014 r. płacił 365 zł, w 2013 r. płacił 362 zł, w 2012 r. płacił 349 zł, w 2011 r. płacił 335 zł);

– fryzjer męski w takiej samej miejscowości (5-50 tys. mieszkańców) i też z 1 pracownikiem zapłaci w 2023 roku 389 zł miesięcznie (w 2022 roku płaci 344 zł miesięcznie, w 2021 roku płacił 331 zł, w 2020 roku płacił 320 zł miesięcznie, w 2019 roku płacił 314 zł, w 2018 roku płacił 309 zł, w 2017 r., 2016 r., 2015 r. i w 2014 r. płacił 304 zł, w 2013 r. płacił 301 zł, w 2012 r. płacił 290 zł, w 2011 r. płacił 279 zł);

– osoba świadcząca usługi kosmetyczne (z 1 pracownikiem) w miejscowości zamieszkałej przez 5-50 tys. mieszkańców zapłaci w 2023 roku 467 zł miesięcznie (w 2022 roku płaci 413 zł miesięcznie, w 2021 roku płaciła 397 zł, w 2020 roku płaciła 384 zł miesięcznie, w 2019 roku płaciła 377 zł, w 2018 roku płaciła 371 zł, w 2017 r., 2016 r., 2015 r. i w 2014 r. płaciła 365 zł, w 2013 r. płaciła 362 zł, w 2012 r. płaciła 349 zł, w 2011 r. płaciła 335 zł);

– ślusarz bez pracowników w miejscowości do 5 tys. mieszkańców zapłaci w 2023 roku 467 zł miesięcznie (w 2022 roku płaci 413 zł miesięcznie, w 2021 roku płacił 397 zł, w 2020 roku płacił 384 zł miesięcznie, w 2019 roku płacił 377 zł, w 2018 roku płacił 371 zł, w 2017 r., 2016 r., 2015 r. i 2014 r. płacił 365 zł, w 2013 r. płacił 362 zł, w 2012 r. płacił 349 zł, w 2011 płacił 335 zł);

– osoba świadcząca usługi w zakresie robót budowlanychmurarskich, ciesielskich, dekarskich, posadzkarskich, malarskich, związanych z wykładaniem i tapetowaniem ścian, izolatorskich, związanych z wznoszeniem i montażem konstrukcji stalowych – dla ludności (również przykładowo w miejscowości zamieszkałej przez 5-50 tys. mieszkańców, z jednym pracownikiem) zapłaci w 2023 roku 769 zł miesięcznie (w 2022 roku płaci 679 zł miesięcznie, w 2021 roku płaciła 652 zł, w 2020 roku płaciła 630 zł, w 2019 roku płaciła 618 zł, w 2018 roku płaciła 608 zł, w 2017 r., 2016 r. i 2015 r. płaciła 597 zł, w 2014 r. płaciła 596 zł, w 2013 r. płaciła 591 zł, w 2012 r. płaciła 569 zł, w 2011 płaciła 547 zł);

– osoba świadcząca usługi w zakresie robót budowlanych instalacyjnych związanych z zakładaniem instalacji: grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodnokanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych i osprzętu elektrycznego – dla ludności (w miejscowości zamieszkałej przez 5-50 tys. mieszkańców, z jednym pracownikiem) – zapłaci w 2023 roku 1129 zł miesięcznie (w 2022 roku płaci 997 zł miesięcznie, w 2021 roku płaciła 957 zł miesięcznie, w 2020 roku płaciła 924 zł, w 2019 roku płaciła 905 zł miesięcznie).