Pełna księgowość – księgi rachunkowe 2023. Wyższy limit

Ważne!
Podatnicy, którzy osiągnęli albo przekroczyli ten (9.654.400,- zł) limit przychodów w 2022 roku mają obowiązek w 2023 roku prowadzić księgi rachunkowe wg ustawy o rachunkowości (czyli tzw. pełną księgowość).

Jest to limit o 466.200,- zł wyższy, niż obowiązywał poprzednio (9.188.200,- zł – osiągnięcie lub przekroczenie tego limitu przychodów uzyskanych w 2021 roku zobowiązywał ww. podatników do prowadzenia ksiąg rachunkowych wg ustawy o rachunkowości w 2022 roku).