Podmioty lecznicze mogą korzystać ze zwolnienia z akcyzy, nabywając wyroby gazowe

W oświadczeniu odbiorcy o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego, które stanowi załącznik do Kompleksowej umowy dostarczania paliwa gazowego, podajemy udział procentowy przeznaczenia paliwa gazowego na cele opałowe przez określone podmioty. Czy takie podmioty, jak: apteka, praktyka lekarska specjalistyczna, miejska biblioteka publiczna oraz miejski ośrodek kultury, turystyki i sportu mogą być zwolnione z podatku akcyzowego?

Ze zwolnienia z akcyzy może korzystać praktyka lekarska specjalistyczna, gdyż jest podmiotem wpisanym na listę podmiotów leczniczych. Apteka nie jest podmiotem, który może korzystać ze zwolnienia z akcyzy.

Jeżeli chodzi o miejską bibliotekę publiczną oraz ośrodek kultury, turystyki i sportu, to prawo do zwolnienia uzależnione jest od tego, kto faktycznie nabywa dla tych podmiotów wyroby gazowe. Zwolnienie przysługiwałoby, gdyby wyroby gazowe nabywała gmina, natomiast nie ma możliwości zastosowania zwolnienia, gdyby podmioty te nabywały wyroby gazowe samodzielnie.