Nie można refakturować kosztów hotelu w Niemczech na uczestników spotkania z polskim VAT

Pracownik przywiózł fakturę za hotel w Niemczech z delegacji, na której byli pracownicy innych spółek z grupy. Faktura została wystawiona z niemieckim VAT 19%. Jak refakturować ten koszt na pozostałe spółki z polski i z UE? Czy można refakturować taką usługę z polskimi stawkami VAT bez rejestracji do VAT w Niemczech?

Nie, nie można refakturować kosztów pobytu w hotelu w Niemczech z polskim VAT. W analizowanym przypadku usługa jest dokonana na nieruchomości, w związku z tym należy ją opodatkować w kraju położenia hotelu, czyli w Niemczech.