Jak założyć fundację rodzinną krok po kroku?

Założenie fundacji powinno być poprzedzone odpowiednimi rozmowami żeby wypracować i ustalić wewnętrzne zasady jej działania (gromadzenia i pomnażania majątku) i dystrybucji świadczeń na rzecz beneficjentów.

Kluczową kwestią będzie odpowiednie skonstruowanie i zaprojektowanie statutu. Modelowo fundacja ma bowiem działać w duchu i wg zamysłu fundatora. Ponadto, przyjęty model działania i polityki inwestycyjnej powinien zabezpieczać majątek, pozwalać go pomnażać i zaspokajać potrzeby beneficjentów wg wcześniej wypracowanych reguł. Ważną rolę w procesie tworzenia fundacji powinien niewątpliwie więc odegrać doradca aby pomóc zaprojektować i odzwierciedlić w statucie wizję fundatora.

Zwieńczeniem prac prawnych powinno być przygotowanie dokumentacji tworzącej ład wewnętrzny fundacji rodzinnej i kształtującej zasady funkcjonowania jej organów oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej w ustawie.

Ostatnim krokiem powinien być audyt aktywów z ich podziałem na te które powinny być alokowane w pierwszej kolejności do fundacji oraz ew. pozostałe które z różnych przyczyn powinny być przedmiotem wniesienia w późniejszym czasie albo w ogóle pozostawać poza strukturą własnościową opartą o fundację rodzinną.