Limit dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2023 r.

W 2023 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą mogli opłacać podatnicy, których przychody w 2022 r. nie przekroczą kwoty 9 654 400 zł. Prawo do kwartalnego rozliczenia ryczałtu w 2023 r. będzie przysługiwało podatnikom, których przychody nie przekroczą w 2022 r. kwoty 965 440 zł.

Podatnicy mogą wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w poprzednim roku podatkowym uzyskali:

  • przychody z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro,
  • przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego. Średni kurs euro ogłoszony przez NBP na 3 października 2022 r. wyniósł 4,8272 zł/euro (tabela nr 191/A/NBP/2022). Zatem limit przychodów za 2022 r., decydujący o korzystaniu z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2023 r., wynosi: 2 000 000 euro × 4,8272 zł/euro = 9 654 400 zł.

W 2023 r. prawo do kwartalnego rozliczenia ryczałtu będzie przysługiwało podatnikom, których przychody nie przekroczą w 2022 r. równowartości kwoty 200 000 euro, czyli kwoty 965 440 zł.

Przypominamy, że w 2022 r. limit dla ryczałtu ewidencjonowanego wynosi 9 188 200 zł. Z możliwości kwartalnego opłacania ryczałtu w 2022 r. mogą natomiast skorzystać podatnicy, których przychody nie przekroczyły w 2021 r. kwoty 918 820 zł. Podatnicy, którzy w trakcie 2022 r. przekroczą te limity nie tracą prawa do opodatkowania ryczałtem oraz kwartalnego opłacania ryczałtu w trakcie roku.

Podstawa prawna:

  • 4 ust. 2 i art. 6 ust. 4 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 1993; ost. zm. Dz. U. z 2022 r. poz. 1967

Oprac. Katarzyna Wojciechowska