Jakich formalności należy dopełnić, aby otrzymać środki zgromadzone na rachunku VAT?

Jeśli podatnik posiada środki na rachunku VAT, ma prawo wnioskować o ich zwrot. Procedura jest prosta i pozwala dowolnie dysponować pieniędzmi po ich uwolnieniu z rachunku VAT.

Czym jest rachunek VAT ?

Rachunek VAT to specjalne konto, które jest otwierane wyłącznie do firmowych rachunków bankowych przedsiębiorców prowadzonych w polskiej walucie. Konto jest otwierane przez bank automatycznie począwszy od 1 lipca 2018 r.

Na rachunek VAT wpływają środki finansowe w ramach przelewów split payment (podzielona płatność). Na wskazane konto VAT wpływa kwota podatku VAT wykazana w Państwa dokumentach sprzedaży zawsze wtedy, gdy kontrahent zleca przelew “podzielona płatność”.

Przelew split payment ?

Każdy z Państwa może otrzymać przelew split payment.

Na podstawie przepisów przelew w mechanizmie podzielonej płatności możecie Państwo otrzymać:

  • za każdą jedną wykonaną usługę i każdy jeden sprzedany towar, nawet gdyby ich wartość miała wynosić przysłowiowe 1 zł. Zgodnie, bowiem z przepisami nabywca (klient), który którzy otrzymał fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury może zastosować mechanizm podzielonej płatności.
  • za sprzedaż towarów i usług objętych obowiązkowym mechanizmem split payment, czyli m.in. za sprzedaż wyrobów ze stali, metali szlachetnych, metali kolorowych, odpadów, złomu, elektroniki: smartfonów, telefonów, tabletów, notebooków, itp., paliwa do napędu samochodów, olejów opałowych i smarowych, prawa do emisji gazów cieplarnianych, robót budowlanych, węgla, części do samochodów i motocykli. W tym przypadku MPP jest stosowane, gdy obie strony transakcji są przedsiębiorcami, przedmiotem dostawy są usługi lub towary z załącznika nr 15, a wartość FV musi wynosić co najmniej 15.000 zł.

Co się dzieje z przelewem “podzielona płatność”

W sytuacji, gdy przelew w mechanizmie podzielonej płatności trafi już na Państwa konto (kwota netto na rachunek rozliczeniowy, kwota VAT na rachunek VAT), to dostęp do środków na rachunku VAT jest ograniczony. Właściciel konta nie może nimi dysponować dowolnie. Może regulować z tych kwot najogólniej mówiąc zobowiązania o charakterze publicznoprawnym, np. ZUS czy podatki. Może też swojemu kontrahentowi zapłacić w mechanizmie podzielonej płatności za zobowiązania.

Cenna informacja!

Można jednak także środki finansowe z rachunku VAT uwolnić i dysponować nimi dowolnie np. przelać na prywatne konto, wypłacić z konta, uregulować prywatne zobowiązania, itp.

Co należy zrobić, aby mieć pełny dostęp do środków? Wystarczy wnioskować do naczelnika urzędu skarbowego o przekazanie środków z rachunku VAT na konto rozliczeniowe.

Kilka ważnych informacji!

  • wniosek można złożyć w dowolnym momencie,
  • wniosek należy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym,
  • wniosku nie trzeba uzasadniać; przedsiębiorca nie musi wyjaśniać dlaczego wnioskuje o przeksięgowanie i w jaki sposób wykorzysta środki finansowe,
  • wniosek nie wymaga uiszczenia opłaty skarbowej (jest ona konieczna do uregulowania tylko w sytuacji, gdyby przedsiębiorca będzie działał przez pełnomocnika),
  • wniosek jest rozpatrywany w ciągu 60 dni licząc od daty jego złożenia.

Co się będzie działo po złożeniu wniosku?

Naczelnik urzędu skarbowego:

  • wyraża zgodę na przekazanie środków z rachunku VAT, wówczas wydaje postanowienie, w którym określa wysokość środków, jakie mają zostać przekazane na konto rozliczeniowe. W postanowieniu naczelnik określa kwotę, jaka zostanie przekazana na rachunek rozliczeniowy. Informacja o postanowieniu doręczana jest do banku, który prowadzi konto rozliczeniowe i rachunek VAT. Na tej podstawie środki z rachunku VAT niezwłocznie są przekazane na rachunek rozliczeniowy.

W sytuacji, gdy podatnik nie zgadza się z treścią postanowienia – np. jeżeli uwolniona kwota jest niższa niż wnioskowana, wówczas przedsiębiorcy przysługuje prawo złożenia zażalenia.

  • nie wyraża zgody na przekazanie środków z rachunku VAT, wówczas wydaje decyzję o odmowie przekazania środków zgromadzonych na rachunku VAT. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy np. podatnik ma zaległości w płatnościach podatków. Jeśli podatnik nie zgadza się z decyzją urzędu o odmowie przekazania środków ma prawo złożyć odwołanie.

 

Podstawa prawna: