Ulga na ekspansję

Dzięki uldze na ekspansję podatnik odlicza koszty, które musi ponieść, aby rozszerzać swoje rynki zbytu – również zagraniczne. Wydatki mogą zostać odliczone jako koszty uzyskania przychodów oraz w ramach ulgi. Odliczeniu może podlegać do 1 mln zł w roku podatkowym.

Jak skorzystać z ulgi na ekspansję

Ulga ta polega na możliwości dodatkowego odliczenia kosztów, które musi ponieść podatnik, aby rozszerzać swoje rynki zbytu, w tym zagraniczne. Wydatki na ekspansję mogą zostać odliczone – raz jako koszty uzyskania przychodów, drugi raz w ramach ulgi jako odliczenie od podstawy opodatkowania (podstawy obliczenia podatku) – przy czym dla celów  ulgi do wysokości nie większej niż 1 mln zł (limit skorzystania z ulgi).

Warunkiem odliczenia jest wzrost przychodów ze sprzedaży produktów lub osiągnięcie przychodów ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych, lub nieoferowanych w danym kraju, w ciągu dwóch lat, licząc od roku podatkowego, w którym podatnik poniósł koszty.

Działanie to służy dodatkowemu wsparciu firm. Pozwoli im zwiększać przychody, dzięki którym będą mogły dalej się rozwijać.

Podatkowe wsparcie obejmuje również małe i średnie podmioty, które podejmują wyzwanie związane z ekspansją zarówno na rynki zagraniczne, jak i rynek krajowy.

Źródło: Ministerstwo Finansów