Opłacone z opóźnieniem składki na PPK stają się kosztem uzyskania przychodu w miesiącu ich opłacenia

Firma nie uregulowała w terminie wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Zapłaciła je z kilkutygodniowym opóźnieniem. W jakiej dacie należy te wpłaty uznać za koszt uzyskania przychodu?

Jeśli składki na PPK nie zostały uregulowane w terminie, nie można niewpłaconych składek uznać za koszt uzyskania przychodu. Staną się one kosztem uzyskania przychodu dopiero w miesiącu, w którym zostaną w końcu zapłacone.