PFR wzywa do zawarcia umowy o PPK – oto instrukcja, co należy zrobić

Jeżeli Państwa Firma jest pracodawcą i nie figuruje w ewidencji PPK prowadzonej przez PFR, to znajdą się Państwo w kręgu podmiotów, do których PFR wyśle wezwanie do wyjaśnienia sytuacji.

Uwaga!
Wezwanie zostanie wysłane na Państwa profil informacyjny ZUS (PUE). Prosimy monitorować  korespondencję.
Na pismo należy udzielić odpowiedzi.

Jeśli nie posiadacie Państwo PUE ZUS, wezwanie zostanie wysłanie do Państwa pocztą.               

Wezwanie zawiera link przekierowujący bezpośrednio na stronę PFR (wezwania-ppk.pfr.pl), na której znajduje się specjalny formularz. Poprzez ten formularz należy udzielić odpowiedzi.

Wypełniając formularz, poinformujecie Państwo PFR o zawarciu umowy o zarządzanie PPK lub też poinformujecie o przyczynie niezawarcia takiej umowy.

Dane do logowania: NIP i TOKEN znajdują się w wezwaniu.

Po otrzymaniu wezwania należy przede wszystkim, sprawdzić, czy macie Państwo obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK.

Instrukcję postępowania PFR przedstawił w materiale filmowym. Prosimy o zapoznanie się ze sposobem postępowania.

PFR nie wskazuje terminu, w którym należy odpowiedzieć na pismo. Sugerujemy, by uczynić to niezwłocznie. W przypadku braku odpowiedzi PFR zapowiada wysyłkę kolejnych wezwań oraz ewentualne kontrole ze strony właściwych organów.

Jeżeli państwa Firma nie znajduje się w katalogu podmiotów zwolnionych z obowiązku zawarcia umowy, a do tej pory nie wywiązali się Państwo z tego obowiązku, to powinni Państwo jak najszybciej zawrzeć umowę o zarządzanie PPK. Na zawarcie umowy o zarządzanie PPK pozostaje 30 dni od otrzymania wezwania.

Za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie grozi grzywna w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń w podmiocie zatrudniającym w roku obrotowym poprzedzającym niedopełnienie obowiązku zawarcia tej umowy.