ZUS – okno transferowe 2024 r.

Od 1 kwietnia 2024 r. do 31 lipca 2024 r. ZUS otwiera kolejne „okno transferowe”. Po raz kolejny można zdecydować, gdzie ma trafiać część składki emerytalnej – na subkonto w ZUS czy do OFE. OFE, czyli Otwarty Fundusz Emerytalny pozwala zbierać dodatkowe środki na emeryturę.

Jaki jest podział składki emerytalnej i czego dotyczy decyzja w oknie transferowym?

Osoba ubezpieczona w ZUS, której składka emerytalna w wysokości 19,52 proc. jest dzielona na I i II filar, może zdecydować, czy część jej składki w wysokości 2,92 proc. podstawy wymiaru (wynagrodzenia) ma być:

  • zapisana na jej subkonto w ZUS

albo

  • przekazana na jej rachunek w OFE.

W jaki sposób należy poinformować o decyzji, gdzie powinna trafić część składki emerytalnej?

Aby poinformować o decyzji, należy przekazać wypełnione „Oświadczenie o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych” (ZUS-US-OFE-03).

Można to zrobić od 1 kwietnia 2024 r. do 31 lipca 2024 r.

Formularz o symbolu ZUS-US-OFE-03 został udostępniony:

  • na portalu Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • na stronie zus.pl,
  • w placówce ZUS na sali obsługi klientów.

Jak można przekazać oświadczenie?

Oświadczenie można dostarczyć:

  • elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • osobiście – w każdej placówce ZUS na sali obsługi klientów,
  • pocztą – na adres dowolnego oddziału ZUS.

Ważne: Nie składa się oświadczenia, jeśli:

  • nie dokonujemy zmiany decyzji, która została podjęta w poprzednim oknie transferowym,
  • powszechny wiek emerytalny zostanie osiągnięty za 10 lat lub wcześniej.

Dla osób, które są w wieku o 10 lat niższym od wieku emerytalnego, został uruchomiony „suwak bezpieczeństwa”. Oznacza to, że ZUS nie przekazuje składek do OFE, a OFE stopniowo przekazuje środki do ZUS, które zapisywane są na subkoncie.

Uwaga: Jeżeli podejmie się decyzję, żeby część składki była przekazywana na rachunek wybranego OFE, a dotychczas nie było się członkiem żadnego OFE, to w ciągu 4 miesięcy od złożenia oświadczenia powinno się zawrzeć umowę pierwszorazową z OFE, który został wybrany.

Podstawa prawna: