Od 20 maja 2024 r. więcej wyrobów tytoniowych w systemie Track&Trace

Track&Trace to system śledzenia wyrobów tytoniowych. Rejestracja w systemie jest częścią unijnego systemu śledzenia ruchu i pochodzenia tych produktów. Dotychczas systemem Track&Trace objęte były papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów. Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych zostanie rozszerzony – do systemu zostaną dołączone wszystkie inne wyroby zawierające w swoim składzie tytoń.

Do celów systemu Track&Trace zalicza się:

  • zwalczanie nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi,
  • ochronę zdrowia publicznego,
  • kontrolę wpływów do budżetu państwa,
  • ochronę podmiotów prowadzących legalną działalność w zakresie wyrobów tytoniowych.

System realizowany jest poprzez:

  • oznaczanie opakowań jednostkowych wyrobów tytoniowych niepowtarzalnym identyfikatorem,
  • rejestrowanie nabyć oraz przemieszczeń wyrobów tytoniowych przez uczestników obrotu tymi wyrobami, z wyłączeniem pierwszego punktu detalicznego, bezpośrednio do repozytorium pierwotnego lub przy pomocy routera,
  • udostępnianie zebranych danych właściwym organom państw członkowskich oraz Komisji Europejskiej na potrzeby walki z nielegalnym handlem wyrobami tytoniowymi.

Jakie wyroby będą objęte systemem Track&Trace od 20 maja 2024 r.?

Do wyrobów objętych systemem Track&Trace dołączą wszystkie pozostałe wyroby tytoniowe (m. in. cygara, cygaretki, tabaka, tytoń do fajek wodnych). Systemem Track&Trace zostaną objęte wszystkie wyroby tytoniowe podlegające akcyzie oraz wyroby tytoniowe niebędące wyrobami akcyzowymi, przeznaczone do spożycia przez konsumentów, które w swoim składzie zawierają tytoń.

Wskazówka: Wszystkie podmioty, które biorą udział w produkcji, magazynowaniu, dystrybucji i sprzedaży wyrobów tytoniowych muszą być zarejestrowane w systemie Track&Trace. Za rejestrację odpowiada Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Można to zrobić na stronie www.idissuer.pl.

Rejestracja punktów sprzedaży wyrobów tytoniowych

Co ciekawe, w systemie muszą zarejestrować się również punkty sprzedaży, które oferują konsumentom wyroby tytoniowe. Jest to jedyny obowiązek ciążący na punktach sprzedaży detalicznej związany z funkcjonowaniem systemu, jednak jego niedopełnienie może uniemożliwić zakup wyrobów tytoniowych od dostawców począwszy od 20 maja 2024 r.

Pozostałe obowiązki związane z funkcjonowaniem systemu zależne są od roli, jaką dany podmiot pełni w łańcuchu dostaw wyrobów tytoniowych.

Podstawa prawna: