Ulga na złe długi – obowiązek wykazywania dat

MF rozszerzyło zakres raportowanych danych w ewidencji podatku należnego w przypadku dokonywania korekt tego podatku na podstawie art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o VAT (tzw. ulga na złe długi).

Nowelizacja wprowadza obowiązek wykazywania daty upływu terminu płatności lub daty dokonania zapłaty w przypadku dokonywania takich korekt. Wprowadzenie tego obowiązku ma ułatwić organom podatkowym weryfikację, czy podatnik
mógł zastosować ulgę na złe długi bez konieczności prowadzenia dodatkowych czynności sprawdzających.

WAŻNE!

Podatnicy mają obowiązek wykazywania w ewidencji i JPK dat upływu terminu płatności lub dokonania zapłaty w przypadku korekt dokonanych zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o VAT dopiero począwszy od rozliczenia za styczeń 2022 r.