Masz terminal i korzystasz z Programu Polska Bezgotówkowa

Wielu z przedsiębiorców korzysta z terminali płatniczych, które przez pierwsze 12 miesięcy użytkowane są nieodpłatnie. Jest to finansowo korzystna oferta, jednak co ciekawe budzi błędne przekonanie, że „skoro nic nie płacę, to nie ma tu nic do zaksięgowania”. 

        Bardzo ważna informacja!

To, że dzierżawa terminala jest nieodpłatna (finansowana przez Fundację Polska Bezgotówkowa) nie oznacza, że jest neutralna z punktu widzenia podatkowego. Wręcz przeciwnie. Umowa zawarta z dostawcą terminala płatniczego, biorącym udział w Programie Polska Bezgotówkowa wywołuje bardzo KONKRETNE skutki podatkowe. 

Dokumenty dotyczące użytkowania terminalu w okresie pierwszych 12 miesięcy powinny być dostarczane do biura. Jeżeli Państwo, takich dokumentów nie otrzymaliście, to nie znaczy, że ich nie ma. Zalecamy, w takiej sytuacji kontakt z dostawcą terminala celem ustalenia gdzie można pobrać  fakturę za usługę w okresie pierwszych 12 miesięcy.

 

Dlaczego to takie ważne?

Terminal jest użytkowany nieodpłatnie. Na gruncie podatkowym oznacza to, że przedsiębiorca uzyskuje przysporzenie majątkowe (nieodpłatne świadczenie), czyli przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przychód ten należy traktować w kategoriach zaoszczędzonych / nie wydanych pieniędzy. Jest to przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Stąd też, tak ważne jest dla rzetelności ksiąg by biuro rachunkowe było poinformowane o fakcie użytkowania terminala w Państwa firmie.

Przychód jest rozpoznawany w momencie wystawienia dokumentu (faktura), stąd by go rozpoznać  księgowa musi dysponować dokumentem, który będzie stanowił podstawę wpisu.

Opodatkowanie ma miejsce przy zastosowaniu takiej samej stawki podatku dochodowego, jaka jest stosowana w przypadku opodatkowania przychodów z działalności, np. podatnicy podatku liniowego, uzyskują przychód opodatkowany stawką 19%, podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych uzyskają przychód w stawce 17% lub 32% zaś, podatnicy podatku zryczałtowanego opodatkowany stawką 3%.

 

Czynni podatnicy podatku VAT mają prawo do odliczenia VAT

        Z faktur dokumentujących dzierżawę terminala przysługuje Państwu prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT.

Naturalnie, używanie terminala płatniczego w działalności gospodarczej należy uznać jako jeden z podstawowych narzędzi do jej prowadzenia. Stąd też, występuje tu wyraźny związek pomiędzy  użytkowaniem a  wykonywaniem działalności opodatkowanej. Prawo do odliczenia, jak najbardziej przysługuje przedsiębiorcom, ponieważ ustawodawca nie wskazał przez kogo ma być dokonana zapłata za usługi czy towary będące przedmiotem nabycia. Na gruncie podatku VAT jest to nieistotne. Zatem, fakt, iż faktura jest w całości opłacana ze środków Fundacji Polska Bezgotówkowa nie jest żadną przeszkodą w odliczeniu podatku naliczonego. 

Pomimo faktu fizycznego braku zapłaty (osobiście) przedsiębiorca nie jest też objęty koniecznością korekty podatku naliczonego tytułem ulgi na złe długi. Zobowiązanie, bowiem jest uregulowane przez Fundację Polska Bezgotówkowa.

 

Podstawa prawna:

 • art. 86 ust. 1ust. 2 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685),
 • art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128),
 • art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. e ustawy z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 1905).