UMORZONA SUBWENCJA BEZ PODATKU

Bardzo dobra i długo wyczekiwana wiadomość: umorzona część PFR nie jest opodatkowana podatkiem dochodowym!
Przedsiębiorcy i księgowi czekali dosłownie do ostatniej chwili na opublikowanie długo zapowiadanych korzystnych dla firm zmian w prawie dotyczących braku opodatkowania umorzonej części subwencji  PFR.

Termin płatności podatku dochodowego za czerwiec przypada 20 lipca a Minister Finansów 19 lipca opublikował stosowne rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku.

Mając jednak na uwadze, jak ważne są to dla przedsiębiorców uregulowania, wypada skomentować: lepiej późno niż wcale.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów) osiągniętych odpowiednio przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatników podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie w ramach rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 21a ust. 1 ustawy z 4.07.2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1010).

 

        Co to oznacza w praktyce? 

W praktyce to oznacza, iż nie zapłacicie Państwo podatku dochodowego od umorzonej części subwencji PFR.  
       

W związku z tym, iż decyzje w sprawie umorzenia subwencji były wydawane przez PFR zarówno w czerwcu, jak i w lipcu Ministerstwo uregulowało, iż zaniechanie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia uzyskanych od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Tym samym, wprawdzie późno, ale jednak mamy podstawę prawną do tego, by umorzona część subwencji nie była ewidencjonowana jako przychód podatkowy.

U tych z Państwa, u których decyzje dotyczące umorzeń zostały zaksięgowane, z uwag na brak podstaw prawnych we wcześniejszych okresach, aktualnie wykonane zostaną stosowne korekty ksiąg.

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 16.07.2021 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju (poz. 1316).