SLIM VAT 2 opublikowany – pierwsze zmiany od 7 września 2021 r.

6 września 2021 r. w Dz.U. poz. 1626 został opublikowany pakiet zmian SLIM VAT 2. Oznacza to, że pierwsza część zmian obowiązuje od 7 września 2021 r. Zmiany te dotyczą zasad odliczania VAT od WNT, importu usług, dostawy towarów dla których podatnikiem jest nabywca oraz rozliczeń importu towarów w JPK_V7.

Od 7 września 2021 r. do ustawy o VAT zostały wprowadzone następujące zmiany:

  • umożliwiono podatnikowi rozliczającemu VAT z tytułu importu towarów bezpośrednio w JPK_V7 dokonanie korekty, gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w całości lub w części tego podatku. Podatnik będzie mógł złożyć stosowną korektę deklaracji w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym miał rozliczyć podatek z tytułu importu towarów. Po tym terminie utraci prawo do rozliczenia VAT od importu w deklaracji;
  • warunkiem rozliczenia podatku należnego i naliczonego z tytułu WNT w deklaracji za ten sam okres nie będzie już wykazanie VAT należnego oraz otrzymanie faktury w terminie 3 miesięcy liczonych od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. Niezależnie od terminu rozliczeń będzie możliwe wykazanie w tym samym miesiącu zarówno VAT należnego, jak i VAT naliczonego;
  • warunkiem rozliczenia podatku należnego i naliczonego z tytułu importu usług oraz dostawy towarów dla której podatnikiem jest nabywca w deklaracji za ten sam okres nie będzie już wykazanie VAT należnego w terminie 3 miesięcy liczonych od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. Niezależnie od terminu rozliczeń będzie możliwe wykazanie w tym samym miesiącu zarówno VAT należnego, jak i VAT naliczonego.

Pozostałe zmiany wejdą w życie 1 października 2021 r. Natomiast możliwość płacenia z rachunku VAT składek na KRUS będzie natomiast możliwa od 1 stycznia 2022 r.

Podstawa prawna:

ustawa z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe – Dz.U. z 2021 r. poz. 1626