Zaległy urlop wypoczynkowy do 30 września

Do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, zaległego urlopu wypoczynkowego. Pomimo takiej regulacji pracodawca ma obowiązek udzielenia zaległego urlopu najpóźniej do 30 września 2021 r.

Sytuacja epidemiczna w 2020 r. i związane z nią ograniczenia przemieszczania się, w tym wyjazdów zagranicznych, spowodowały, że wielu pracowników nie zdecydowało się na wykorzystanie urlopów wypoczynkowych w przysługującym im wymiarze. W konsekwencji doprowadziło to do kumulacji zaległego urlopu, który powinien zostać udzielony do 30 września 2021 r.

Należy przy tym pamiętać, że przepisy ustawy o COVID-19 wprowadziły na czas stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii wyjątkowe rozwiązania w zakresie udzielania zaległego urlopu. Zgodnie z nimi pracodawca w tym szczególnym okresie może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu. Natomiast pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać (art. 15gc ustawy o COVID-19).

Termin, do którego należy udzielić zaległego urlopu

Należy zwrócić uwagę na fakt, że wprowadzenie uprawnienia dla pracodawcy do jednostronnego decydowania o terminie wykorzystania przez pracownika zaległego urlopu wypoczynkowego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie uchyla regulacji nakładającej na pracodawcę obowiązek udzielenia pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego (art. 168 Kodeksu pracy). W praktyce oznacza to, że pracodawca, wydając pracownikowi polecenie wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego, powinien tak określić termin wykorzystania tego urlopu, aby jego rozpoczęcie przypadało przed 30 września.

WAŻNE

Pracodawca, powinien udzielić pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego najpóźniej 30 września.