KODY GTU

CNN KOD GTU UWAGI
Sprzedaż butli z gazem LPG 27111900 GTU-02  
Usługi szkoleń w zakresie BHP   GTU_12 PKWIU

85.59.19.0

 

Usługi dzierżawy miejsc pod reklamę   GTU_12  
Sprzedaży maszyn rolniczych wraz z ich transportem     BEZ GTU 13
ODRĘBNA USŁUGA TRANSPORTOWA   GTU-13  
Usługi dostarczania i odbierania pustych pojemników na odpady komunalne    GTU-13  
dostawy monitorów komputerowych   GTU -6  
Usługi montażu instalacji elektrycznych     BEZ GTU /  MPP- TAK