Zmiany w składce wypadkowej

Od 18 września 2021 r. obowiązują pierwsze zmiany przepisów w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Znowelizowane przepisy zmieniają kilka reguł dotyczących ustalania stopy procentowej składki wypadkowej.

Nowe zasady wyznaczania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

PRZYKŁAD

Firma z Pabianic zajmująca się działalnością budowlano-remontową na rok składkowy trwający od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. ma ustaloną stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,7%. 1 października 2021 r. firma została przejęta przez spółkę z Łodzi, która opłaca składkę wypadkową w wysokości 2%. W związku z tym przejęciem spółka z Łodzi, w stanie prawnym obowiązującym do 17 września 2021 r., po przejęciu firmy z Pabianic mogłaby zdecydować się na opłacanie składki wypadkowej na poziomie 1,7%. Gdyby ZUS w toku kontroli spółki zakwestionował takie postępowanie, miałaby możliwość odwołania się do sądu. Jednak od 18 września 2021 r. przepisy wyraźnie nakazują, aby w omawianym przypadku spółka w dalszym ciągu opłacała 2% składkę na ubezpieczenie wypadkowe.