Sprzedawcy TAX FREE muszą wymienić kasy do końca 2021 r.

Do końca 2021 r. kasy muszą wymienić sprzedawcy, którzy dokonują sprzedaży w systemie TAX FREE. Nie należy z tym zwlekać, gdyż podatnik, który nie dysponuje kasą online, nie zarejestruje się do systemu TAX FREE.

Zmiany od 2022 r., czyli wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów dotyczących sprzedaży na rzecz podróżnych, odnoszą się do podatników, którzy są sprzedawcami oraz:

  • prowadzą działalność na terytorium Polski,
  • są zarejestrowanymi podatnikami VAT,
  • sprzedają lub zamierzają sprzedawać w procedurze TAX FREE.

Procedura TAX FREE umożliwia osobom spoza UE, które wywożą zakupiony w Polsce towar, uzyskanie zwrotu zapłaconego VAT.

Pierwszym krokiem sprzedawcy w systemie TAX FREE, który przygotowuje się do zmian, powinien być zakup kas online, jeśli takimi nie dysponuje. Wprawdzie jest czas na wymianę kas do końca 2021 r., ale warunkiem rejestracji do systemu TAX FREE jest przypisanie kas online do miejsca sprzedaży. Nie przypiszemy innych kas niż kasy online. Dlatego należy rozpocząć przygotowania od wymiany kas. W przypadku tej grupy podatników można zakupić tylko stacjonarne kasy online. Nie mogą to być kasy wirtualne.

Gdy wymieniamy kasy starego typu na kasy online, przysługuje nam zwrot części poniesionych kosztów, tzw. ulga na zakup kasy. Na każdą kasę otrzymamy zwrot w wysokości 90% jej wartości netto, jednak nie więcej niż 700 zł. Czynny podatnik odliczy również VAT od zakupu kasy. Należy pamiętać o ważnych zasadach, aby nie stracić ulgi. I tak prawo do ulgi przysługuje:

  • tylko tym podatnikom, którzy są zobowiązani do wymiany; nie dotyczy dobrowolnej wymiany;
  • na kasy zakupione do końca 2021 r. w przypadku podatników, którzy od nowego roku muszą obowiązkowo ich używać; nie możemy rozłożyć ich zakupu na raty; zdaniem organów podatkowych 6-miesięczny dodatkowy termin jest przeznaczony tylko dla podatników rozpoczynających ewidencjonowanie, a nie tych, którzy wymieniają kasy obowiązkowo (zob. pismo Dyrektora KIS z 14 października 2020 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.516.2020.1.KP);
  • tylko na zakup takiej samej liczby kas, które były dotychczas stosowane; na zakup dodatkowych kas ulga nie przysługuje (zob. pismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 grudnia 2019 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.441.2019.2.ISK);
  • podatnikom posiadającym fakturę potwierdzającą zakup kasy rejestrującej oraz dowód zapłaty całej należności za jej zakup.

oprac. Joanna Dmowska